[hoá 12] sat hay

C

chungseu

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bai1 Cho 11,36g hon hop Fe,FeO, Fe2O3, va Fe3O4 phan ung het voi dung dich HNO3 loang (du), thu duoc 1,344 lit khi NO( san pham khu duy nhat o dktc)
va dung dich X. Co can dung dich X thi thu duoc m g muoi khan. tim m?

Bai2 trong binh kin chua 0,5 mol CO va a g Fe3O4. Dun nong binh cho toi khi phan ung xay ra hoan toan thi khi trong binh co ti khoi so voi khi CO luc dau la 1,457. Tim a?:khi (74):
 
L

linhdangvan

Bai1 Cho 11,36g hon hop Fe,FeO, Fe2O3, va Fe3O4 phan ung het voi dung dich HNO3 loang (du), thu duoc 1,344 lit khi NO( san pham khu duy nhat o dktc)
va dung dich X. Co can dung dich X thi thu duoc m g muoi khan. tim m?
[TEX]\left[\begin{Fe:0,06mol}\\{Fe_2O_3:0,05mol} [/TEX]

==> [TEX]Fe(NO_2)3:0,16 mol ==>m=38,72g[/TEX]

Bai2 trong binh kin chua 0,5 mol CO va a g Fe3O4. Dun nong binh cho toi khi phan ung xay ra hoan toan thi khi trong binh co ti khoi so voi khi CO luc dau la 1,457. Tim a?
ban đầu có[TEX] CO:o,5 mol[/TEX]sau khi pu:
[TEX]\left[\begin{CO_2:amol}\\{CO(du):0,5-a mol} [/TEX]

tỉ khối ==> [TEX]a=0,4 mol [/TEX]
[TEX]CO+O-->CO_2[/TEX] từ pt ==> số mol Oxi trong sắt từ[TEX]=0,4 mol[/TEX]==> số mol[TEX] Fe_3O_4=o,1 mol ==>m=23,2g[/TEX]
 
T

thedayafter111

Giải giúp em bài 1 rõ rang 1 tíu đc ko anh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
em thanks anh nhieu lém :D
 
D

ducanh279

Bạn qui hh trên về 2 chất fe và fe203
nNO=0,06 suy ra kl fe bằng 3,36,kl fe2o3 bằng 8g
viêt pthh và tính binh thường là ra .Kq là 38,72g
Cố lên bạn nhé.
 
H

hoa_dat92

Bai1 Cho 11,36g hon hop Fe,FeO, Fe2O3, va Fe3O4 phan ung het voi dung dich HNO3 loang (du), thu duoc 1,344 lit khi NO( san pham khu duy nhat o dktc)
va dung dich X. Co can dung dich X thi thu duoc m g muoi khan. tim m?
giải thế này:
Fe--- Fe3+ +3e
O +2e---O2-
N5+ +3e----N+2
ta dược hệ pt
3nFe = 2nO + 3nNO
56nFe+ 16nO=11,36
==nFe=0,16 mol
n O=0,15 mol
nmuối khan = nFe= nFe3+
m muối = 0,16*242=38,72
 
Top Bottom