[Hóa 12] Sắt 2 và Sắt 3

N

nguyenduyvan06

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

lấy 25ml dung dịch x chứa feso4 và fe2(so4)3 thêm vào 10ml dung dịch h2so4 loãng, dư rồi chuẩn độ bằng dd kmno4 0.025M thì hết 18,15 ml dd kmno4. lại lấy 25 ml dd X nữa rồi thêm vào lượng dư Zn hạt, lắc đều để khử sắt 3 thành sắt 2, lọc lấy toàn bộ nước lọc rồi thêm vào 10ml h2so4 loãng, dư và chuẩn độ bằng kmno4 0.025M hết 35.15 ml dd đó. tính nồng đọ M của feso4 và fe2(so4)3 trong dd X.
a: 0.06M và 0.04M
b: 0.02M 0.04M
c: 0.04M và 0.08M
d: 0,08M và 0,04M
 
N

ngocbangngoc

thí nghiệm 1:
$ Fe^{2+} --->Fe^{3+} + 1e $
0,002
$Mn^{+7}+ 5e----> Mn^{+2}$
0,00045375

thí nghiệm 2:
$Zn +2 Fe^{3+}-----> Zn^{2+} +2 Fe^{2+}$

$ Fe^{2+} --->Fe^{3+} + 1e $
0,004
$Mn^{+7}+ 5e----> Mn^{+2}$
0,00087875
n$ Fe^{3+}$=0,0045-0,002 =0,002

=> CM $Fe(SO_4)_2 0,08M$
$CM Fe_2(SO4)_3 0,04M$ 
N

nguyenduyvan06

cho hỏi cái

thí nghiệm 1:
$ Fe^{2+} --->Fe^{3+} + 1e $
0,002
$Mn^{+7}+ 5e----> Mn^{+2}$
0,00045375

thí nghiệm 2:
$Zn +2 Fe^{3+}-----> Zn^{2+} +2 Fe^{2+}$

$ Fe^{2+} --->Fe^{3+} + 1e $
0,004
$Mn^{+7}+ 5e----> Mn^{+2}$
0,00087875
n$ Fe^{3+}$=0,0045-0,002 =0,002

=> CM $Fe(SO_4)_2 0,08M$
$CM Fe_2(SO4)_3 0,04M$fe^{2+}= 0.00045375 x 5 mới đúng chứ. sao nó chỉ có 0.002 vậy
 
Top Bottom