[Hóa 12]phản ứng tách nước

B

betinhnghi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 10. Cho 12,9g hỗn hợp 3 ancol no, đơn chức, mạch hở tham gia phản ứng tách nước ở điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp X gồm 2 khí là đồng đẳng kế tiếp, có tỉ khối so với hỗn hợp ancol ban đầu là 0,651
a. Xác định CTPT của các ancol
b. Nếu cho toàn bộ lượng ancol trên phản ứng vơi CuO đun nóng, sản phẩm thu được cho tác dụng với lượng dư ddAgNO3/NH3 dư thu được 37,8g kim loại bạc. Xác định phần trăm khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp ban đầu
 
D

duchvnh

a, CTPT 3 ancol là [TEX]C_nH_{2n+2}O[/TEX]
[TEX]\frac{14n}{14n+18}[/TEX] = 0,651 => n = 2,4
phản ứng tách nước thu được 2 khí là đồng đẳng kế tiếp => 2 ancol là [TEX]C_2H_6O[/TEX],[TEX]C_3H_8O[/TEX](2 đp)
b, Giải hệ PT 3 ẩn theo số mol từng ancol không ra ak
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom