[Hóa 12] Phản ứng nhiệt Nhôm

N

nguyenvancuong1225@gmail.com

nhiet nhom hoan toan hon hop Al ,Fe3O4 thu hon hop A.Hon hop + DU 400G dung dich KOH 11,2% khong co khi thiat ra va con 73.6g chat ran B. VAY MG BAN DAU LA

$8Al + 3Fe_3O_4 \rightarrow 4Al_2O_3 + 9Fe$
$0,8 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 0,4 \ \ \ \ \ \ \ \ 0,9$
$Al_2O_3 + 2KOH + 3H_2O \rightarrow 2KAl(OH)_4$
$0,4 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 0,8$
Nhôm hết

$n_{KOH}$ = 0,8mol

$m_{Fe}$ = 50,4g --> dư $Fe_3O_4$: 23,3g

khối lượng $Fe_3O_4$ ban đầu: 69,6g
khối lượng Al: 21,6 g

Sau đó sao nữa thì bạn làm tiếp, mình không hiểu khúc sau bạn nói gì
 
Top Bottom