[Hóa 12] oleum

T

tranmtu90

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1)x là oleum có công thức h2so4.nso3.một lượng x tác dụng vừa đủ 120 gam dd h2so4 73% được 322,8 gam h2so4 nguyên chất.Giá trị n
2)điện phân điện cực trơ có màng ngăn 400g dd NaCl 5,85% cho tới khi phía catot thoát ra 3 gam khí thì được dd có nồng độ C%.Giá trị C là
 
Last edited by a moderator:
P

phamthimai146

1)x là oleum có công thức h2so4.nso3.một lượng x tác dụng vừa đủ 120 gam dd h2so4 73% được 322,8 gam h2so4 nguyên chất.Giá trị n

Gọi a là số mol oleum X H2SO4.nSO3 dùng ==> khối lượng H2SO4 = 98a và mol SO3 = na
Trong 120 gam dd H2SO4 73% ==> mH2SO4 = 87,6 và mH2O = 120 - 87,6 = 32,4
SO3 + H2O --> H2SO4
an -----na---------na
==> mol H2O = na = 32,4/18 = 1,8
Bảo toàn khối lượng H2SO4 : 98a + 98na + 87,6 = 322,8 ==> a = 0,6
==> n = 3

2)điện phân điện cực trơ có màng ngăn 400g dd NaCl 5,85% cho tới khi phía catot thoát ra 3 gam khí thì được dd có nồng độ C%.Giá trị C là

số mol NaCl dùng = 400*0,0585/58,5 = 0,4
mol H2 thu được ở catot = 3/2 = 1,5
2 NaCl + H2O ---> H2 + Cl2 + 2 NaOH
0,4-------------------0,2---0,2------0,4
H2O --------------> H2 + 0,5 O2
x----------------------x------0,5x
==> mol H2 = 0,2 + x = 1,5 ==> x = 1,3
khối lượng dd sau điện phân = 400 - 3 - 71*0,2 - 32*0,5*1,3 = 362
khối lượng NaOH = 40*0,4 = 16
%C = 16*100/362 = 4,419
 
Top Bottom