[Hóa 12] Nhận biết

T

thupham22011998

Cho các chất rắn trên tác dụng với d/d $H_2SO_4$ dư

+Xuất hiện kết tủa trắng là $Ba$

$Ba+H_2SO_4-->BaSO_4+H_2$

+Có khí bay lên, d/d chuyển sang màu lục nhạt là $Fe$

$Fe+H_2SO_4-->FeSO_4+H_2$

+Có khí bay lên là $Al$

$2Al+3H_2SO_4-->Al_2(SO_4)_3+3H_2$

+ko hiện tượng là $Ag$
 
Top Bottom