[Hoá 12] Nhận biết

R

ranby

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho các khí : NH3, Cl2, CO2, SO2, O2, N2, H2, NO, NO2, H2S. Mỗi khí đều lẫn hơi nước. Dùng mỗi chất sau đây có thể làm khô được các khí nào H2SO4 đặc NaOH rắn CaCl2 khan, P2O5, CaO, CuSO4 khan Viết các phương trình phản ứng?
 
N

nguyenvancuong1225@gmail.com

Cho các khí : NH3, Cl2, CO2, SO2, O2, N2, H2, NO, NO2, H2S. Mỗi khí đều lẫn hơi nước. Dùng mỗi chất sau đây có thể làm khô được các khí nào
H2SO4 đặc: $Cl_2$, $CO_2$, $O_2$, $N_2$

NaOH rắn: $O_2$, $H_2$

CaCl2 khan: tất cả

P2O5: $CO_2$, $SO_2$, $O_2$, $N_2$, $H_2$, $NO_2$, $H_2S$, $Cl_2$

CaO: $NH_3$, $O_2$, $N_2$, $H_2$

CuSO4 khan: $H_2$, $N_2$, $O_2$

Thiếu hay thừa thì bạn nói mình một tiếng nhá
 
S

sunrise.blue

Cho các khí : NH3, Cl2, CO2, SO2, O2, N2, H2, NO, NO2, H2S. Mỗi khí đều lẫn hơi nước. Dùng mỗi chất sau đây có thể làm khô được các khí nào H2SO4 đặc NaOH rắn CaCl2 khan, P2O5, CaO, CuSO4 khan Viết các phương trình phản ứng?

- H2SO4 đặc: Cl2, CO2, SO2, O2, H2, NO2

- NaOH rắn, CaO: NH3, O2, N2, H2, NO

- CaCl2 khan: tất cả

- P2O5: Cl2, CO2, SO2, O2, N2, H2, NO, NO2, H2S

- CuSO4 khan: Cl2, CO2, SO2, O2, N2, H2, NO, NO2
 
Top Bottom