[Hoá 12] Nhận biết

C

conanby

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mọi người giúp mình nhé thank nhiều
Câu hỏi. a. Thành phần chính của đất sét cao lanh có công thức là: xAl2O3.ySiO2.zH2O trong đó tỉ lệ về khối lượng các oxit và nước tương ứng là 39,53% : 46,51% : 13,95%. Hãy xác định công thức hóa học của cao lanh.
b. cho phản ứng tổng hợp amoniac như sau:
N2 + H2 <->2NH3 đentaH=-92kJ?mol
Tính hằng số cân bằng và nồng độ mol ban đầu của Nitơ và hidro. Biết nồng độ mol các chất lúc cân bằng là C(N2)=0,01M; C(H2)=2,00M; C(NH3)0,4M.
 
N

nguyenvancuong1225@gmail.com


Câu hỏi.
a. Thành phần chính của đất sét cao lanh có công thức là: xAl2O3.ySiO2.zH2O trong đó tỉ lệ về khối lượng các oxit và nước tương ứng là 39,53% : 46,51% : 13,95%. Hãy xác định công thức hóa học của cao lanh.

x:y:z = 0,39:0,78:0,78 = 1:2:2

Công thức Cao lanh đó: $Al_2O_3.2SiO_2.2H_2O$

b. cho phản ứng tổng hợp amoniac như sau:

N2 + H2 <->2NH3 $\Delta$H = -92kJ/mol

Tính hằng số cân bằng và nồng độ mol ban đầu của Nitơ và hidro. Biết nồng độ mol các chất lúc cân bằng là C(N2)=0,01M; C(H2)=2,00M; C(NH3)0,4M.


$N_2 + 3H_2 <--> 2NH_3$
0,21---0,8-----------0
0,2<--0,6<------0,4
0,01-----2--------0,4

$K_{\text{cân bằng}} = \dfrac{0,4^2}{2^3.0,01}$ = 2
 
C

conanby


Câu hỏi.
a. Thành phần chính của đất sét cao lanh có công thức là: xAl2O3.ySiO2.zH2O trong đó tỉ lệ về khối lượng các oxit và nước tương ứng là 39,53% : 46,51% : 13,95%. Hãy xác định công thức hóa học của cao lanh.

x:y:z = 0,39:0,78:0,78 = 1:2:2

Công thức Cao lanh đó: $Al_2O_3.2SiO_2.2H_2O$

b. cho phản ứng tổng hợp amoniac như sau:

N2 + H2 <->2NH3 $\Delta$H = -92kJ/mol

Tính hằng số cân bằng và nồng độ mol ban đầu của Nitơ và hidro. Biết nồng độ mol các chất lúc cân bằng là C(N2)=0,01M; C(H2)=2,00M; C(NH3)0,4M.


$N_2 + 3H_2 <--> 2NH_3$
0,21---0,8-----------0
0,2<--0,6<------0,4
0,01-----2--------0,4

$K_{\text{cân bằng}} = \dfrac{0,4^2}{2^3.0,01}$ = 2
Bạn có thể giải thích rõ hơn được không mình ko hiểu? nhất là câu a yk tại sao lại ra 0,39:0,78:0,78 thế?
 
Last edited by a moderator:
N

nguyenvancuong1225@gmail.com

Như thế này:

x:y:z = $\dfrac{39,53}{102}$ : $\dfrac{46,51}{60}$ : $\dfrac{13,95}{18}$ =
 
Top Bottom