[hóa 12] nhận biết

G

get1hoa

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Để tách Fe2O3 ra khỏi hỗn hợp Fe2O3, Al2O3, SiO2 ở dạng bột người ta có thể dùng:
A. Dung dịch H2SO4 đặc, nóng B. Dung dịch HCl
C. Dung dịch NaOH đặc, nóng D. Dung dịch HNO3
Câu 2: Để thu được Al2O3 từ hỗn hợp Al2O3 và Fe2O3, người ta lần lượt:
A. dùng dung dịch NaOH (dư), khí CO2 (dư), rồi nung nóng.
B. dùng khí H2 ở nhiệt độ cao, dung dịch NaOH (dư).
C. dùng khí CO ở nhiệt độ cao, dung dịch HCl (dư).
D. dùng dung dịch NaOH (dư), dung dịch HCl (dư), rồi nung nóng.
 
M

marucohamhoc

Câu 1. Mình nghĩ là C
Câu 2. cho vô NaOH dư thì Fe2O3 ko tan, sục CO2 vào sẽ thu được kết tủa Al(OH)3, đem nung thu được Al2O3
 
Last edited by a moderator:
B

bithub10912

ở câu 2 là câu A/D đúng.
NaAlO2+ H2O + HCl----->Al(OH)3 + NaCl
NaAlO2+ H2O + CO2----->Al(OH)3 + NaHCO3
sau đó bạn đem kết tủa nung là ra được Al2O3
 
Last edited by a moderator:
B

bithub10912

còn câu 1 thì câu C chính xác rồi đó bạn, Fe2O3 không t/d với kiềm đặc, còn Al2O3 và SiO2 t/d tạo NaAlO2 và Na2SiO3
 
Top Bottom