[hóa 12] nhận biết

G

get1hoa

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Để nhận biết các dung dịch muối: Fe2(SO4)3, FeSO4 và FeCl3 ta có thể dùng:
A. dung dịch BaCl2 B. dung dịch BaCl2 và dung dịch NaOH
C. dung dịch AgNO3 D. dung dịch NaOH
Câu 2: Có 3 lọ đựng hỗn hợp (Fe + FeO); (Fe + Fe2O3); (FeO + Fe2O3). Để phân biệt 3 hỗn hợp này cần
dùng lần lượt:
A. Dùng dung dịch HCl sau đó thêm NaOH vào dung dịch thu được
B. Dùng dung dịch H2SO4 đậm đặc sau đó thêm NaOH vào dung dịch thu được
C. Dùng dung dịch HNO3 đậm đặc sau đó thêm NaOH vào dung dịch thu được
D. Dùng dung dịch NaOH sau đó thêm H2SO4 vào dung dịch thu được
 
S

songthuong_2535

[hóa 12] nhận biết
Câu 1: Để nhận biết các dung dịch muối: Fe2(SO4)3, FeSO4 và FeCl3 ta có thể dùng:
A. dung dịch BaCl2 B. dung dịch BaCl2 và dung dịch NaOH
C. dung dịch AgNO3 D. dung dịch NaOH
Câu 2: Có 3 lọ đựng hỗn hợp (Fe + FeO); (Fe + Fe2O3); (FeO + Fe2O3). Để phân biệt 3 hỗn hợp này cần dùng lần lượt:
A. Dùng dung dịch HCl sau đó thêm NaOH vào dung dịch thu được
B. Dùng dung dịch H2SO4 đậm đặc sau đó thêm NaOH vào dung dịch thu được
C. Dùng dung dịch HNO3 đậm đặc sau đó thêm NaOH vào dung dịch thu được
D. Dùng dung dịch NaOH sau đó thêm H2SO4 vào dung dịch thu được

Giải:

Câu 1: chọn B. Lí do: nếu cho NaOH thì các dung dịch đã cho kết tủa hết(đều kết tủa hiđrôxit của Fe nhưng lại có hai chất pư tạo Fe(OH)3 nên ko phân biệt đc) hoặc chọn AgNO3 thì cũng có 2 kết tủa Ag2SO4(FeCl3 ko pư) và sau pư lại xuất hiện 2 muối FeCl3-->loại; BaCl2 cũng tương tự. Còn trường hợp B ta tiến hành nhỏ BaCl2 vào ba muối trước->nhận ra đc FeCl3->Cho NaOh vào hai dd còn lại nhận ra Fe2(SO4)3 do kết tủa nâu đỏ, FeSO4 do kết tủa trắng xanh để lâu trong không khí cũng hóa nâu đỏ.

Câu 2: Chọn A
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom