[Hóa 12] Nhận biết ion

S

season2310

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Để xác định sự có mặt của ion Fe2+ trong một dung dịch, người ta dùng thuốc thử nào sau đây?
  • Dung dịch KMnO4 loãng trong H2SO4 loãng.
  • Quỳ tím.
  • Sục khí CO2.
  • Cho muối chứa ion SO42-.

Tại sao lại dùng dd KMNO4 loãng trong H2SO4 loãng nhỉ
_Chú ý tiêu đề_
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom