[hóa 12] lí thuyết về Fe

G

get1hoa

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Hoà tan một lượng Fe vào dung dịch H2SO4 loãng thấy thoát ra V1 lít khí H2. Mặt khác nếu hoà tan cùng một lượng Fe trên vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thấy thoát ra V2 lít khí SO2 (các thể tích đo ở cùng điều kiện). Mối quan hệ giữa V1 và V2 là :
A. V1 = 2V2 B. 2V1 = V2 C. V1 = V2 D. 3V1 = 2V2

Tớ làm thế này mọi người chỉ chỗ sai cho tớ nhá
[TEX]Fe+2HCl--->FeCl_2+H_2[/TEX]
[TEX]4Fe+3H_2SO_4-->2Fe_2(SO_4)_3+3SO_2+3H_2O[/TEX]

Vì hệ số của [TEX]H_2[/TEX] là 1 và hệ số của [TEX]SO_2[/TEX] là 3 nên V2=3V1
Nhưng không có đáp án =.=!
 
N

namnguyen_94

..

Bạn cân bằng sai:D:D
[TEX]2 Fe + 6 H_2SO_4 ---> Fe_2(SO_4)_3 + 3 SO_2 +6 H_2O[/TEX]
==> D
 
G

get1hoa

Câu 2: Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư) được dung dịch X1. Cho lượng dư bột Fe vào dung dịch X1 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X2 chứa chất tan là:
A. Fe2(SO4)3 và H2SO4.
B. FeSO4.
C. Fe2(SO4)3.
D. FeSO4 và H2SO4.
 
H

heartrock_159

Ta có :
- Với loãng :
Fe ---> Fe(2+) + 2e
x------------------2x
2H + 2e ------> H2
-------2x-----------x
- Với đặc :
Fe -----> Fe(3+) + 3e
x----------------------3x
S(6+) + 2e --------> SO2
----------3x------> 3x/2

Vậy
V1 = 22.4x
V2 = 3x/2.22,4
--> 2V2 = 3V1 ---> D
 
N

namnguyen_94

...

[TEX]Fe_3O_4 + 4 H_2SO_4 ---> FeSO_4 + Fe_2(SO_4)_3 + 4 H_2O[/TEX]
[TEX]Fe_2(SO_4)_3 + Fe ---> 3 FeSO_4[/TEX]
[TEX]Fe + H_2SO_4 ---> FeSO_4 + H_2[/TEX]
==> B
 
G

get1hoa

Câu 3: Hòa tan oxit FexOy bằng H2SO4 loãng dư được dung dịch A. Biết dung dịch A vừa có khả năng làm mất màu dung dịch thuốc tím, vừa có khả năng hòa tan được bột đồng. Oxit FexOy đó là:
A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. FeO hoặc Fe3O4.
 
N

namnguyen_94

..

Đáp án C.[TEX]Fe_3O_4[/TEX]
[TEX]Fe_3O_4 + 8 H_2SO_4 --> FeSO_4 + Fe_2(SO_4)_3 + 4 H_2O[/TEX]
Vì phản ứng với Cu --> có [TEX]Fe^{3+}[/TEX]
+ làm mất màu thuốc tím ---> có [TEX]Fe^{2+}[/TEX]
 
G

get1hoa

Câu 4: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ
A. nhận 12 electron. B. nhận 13 electron.
C. nhường 12 electron. D. nhường 13 electron.

Viết hộ tớ phản ứng
 
N

namnguyen_94

..

[TEX]2 CuFeS_2 + 13/2 O_2 ---> 2 CuO + Fe_2O_3 +4 SO_2[/TEX]
[TEX]CuFeS_2 ---> Cu^{2+} + Fe^{3+} + 2 S^{4+} + 13.e[/TEX]
==> D
 
Top Bottom