[Hóa 12] Khối lượng chất rắn còn lại

I

i_am_shy

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thổi từ từ V (l) hh khí CO và H2 có tỉ khối hơi so vs H2 là 7,5 qua một ống sứ đựng 16,8 g hh 3 oxit CuO, Fe3O4, Al2O3 nung nóng. Sau pứ thu dc hh khí và hơi có tỉ khối so với H2 là 15,5; dẫn hh khí này vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 5g kết tủa. Thể tích V(dktc) và m chất rắn còn lại trong ống sứ lần lượt là bao nhiêu?
 
S

sam_chuoi

Umbala

Số mol kết tủa=0,05 mol=số mol CO2=số mol CO. Do Mtrung bình của 2 khí CO và H2 là 15 suy ra (28.0,05+2x)/(0,05+x)=15 (với x là số mol H2) suy ra x=0,05 mol=số mol H2O. Gọi m là klg chất rắn còn lại. Dùng bảo toàn khối lượng ta có 16,8+0,05(28+2)=m+0,05(44+18) suy ra m=15,2 g.
 
I

i_am_shy

....................................Tks... Bài này làm đúng rồi.............
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom