[Hoá 12] hóa khó ?

N

ngoc_ruby97

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ở 20oC khối lượng riêng của Fe là 7,85g/cm3. Giả thiết trong tinh thể các nguyên tử Fe là những hình cầu chiếm 75% thể tích tinh thể. Phần còn lại là các khe rỗng giữa các quả cầu và khối lượng nguyên tử Fe là 55,85 đvC thì bán kính gần đúng của một nguyên tử Fe ở nhiệt độ này?
 
S

sam_chuoi

Umbala

$$ Có V 1 mol tinh thể Fe=m/d=7,115 cm^3. Suy ra V 1 mol nguyên tử Fe=7,115.75%=5,33625 cm^3. V 1 nguyên tử Fe=5,33625/(6,023.10^23)=8,86.10^(-24) cm^3. Mà V=4/3.pi.r^3. Từ đó ta tìm được r.
 
Top Bottom