[Hóa 12]Hoá khó, khó wa..!!!

M

mk02

Last edited by a moderator:
K

ken_crazy

NH4HCO3 : khí mùi khai bay ra
NaAlO2 : có kết tủa xh , dư HcL thì sẽ tan dần
C6H5ONa : dd từ trong sang đục
C2H5OH tạo thành dd đồng nhất
C6H6: dd phân thành 2 lớp
C6H5NH2 dd từ đục sang trong
 
C

canhdong_binhyen

Cho các chất sau: NH4HCO3, NaAlO2, C6H5ONa, C2H5OH, C6H6, C6H5NH2. Chỉ dùng HCl thì nhận biết được bao nhiêu chất
ĐA là cả 6 luôn n0 mình k0 viết đc PT.
Ai giúp mình với !!!!!
cho HCl td vs NH4HCO3===>khí
vào NaAlO2 tạo kt keo (nếu dư thì tan ra tạo muối)
cho vào C6H6 ko tan nổi lên trên tak làm 2 lớp
anilin td chìm xuóg dưới
cho vào C6H5ONa td lúc đầu k tan lắc nhẹ tan ra tạo phenol và muối
cho vào C2H5OH k có hiẹn tượng
 
L

levanbinh16

cho HCl td vs NH4HCO3===>khí
vào NaAlO2 tạo kt keo (nếu dư thì tan ra tạo muối)
cho vào C6H6 ko tan nổi lên trên tak làm 2 lớp
anilin td chìm xuóg dưới
cho vào C6H5ONa td lúc đầu k tan lắc nhẹ tan ra tạo phenol và muối
cho vào C2H5OH k có hiẹn tượng

bạn nên tham khảo hiện tượng của Ken mình thấy chính xác hơn :)

như bạn nói C2H5OH không có hiện tượng là sai: hiện tượng ở đây là tạo hỗn hợp đồng nhất!

C6H5ONa thì tạo vẩn đục do tạo ra C6H5OH ít tan

anilin C6H5NH2 ban đầu không tan (vẩn đục) sau khi tác dụng với HCl ---> C5H5NH3Cl tan tạo hỗn hợp đồng nhất... chứ không phải chìm xuống dưới.
 
D

daisyfranke

NH4HCO3 : khí mùi khai bay ra
NaAlO2 : có kết tủa xh , dư HcL thì sẽ tan dần
C6H5ONa : dd từ trong sang đục
C2H5OH tạo thành dd đồng nhất
C6H6: dd phân thành 2 lớp
C6H5NH2 dd từ đục sang trong

Chính xác
bẹn ken_crazy nói đúng rồi;)
hjz nhưng mà kể ra
mấy cái này mà k để ý là làm sai ngay ~~
 
Top Bottom