[Hoá 12] HH Fe oxit

L

linkinpark_lp

Khử htoàn 8.64g hh Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 cần 0,05 mol CO. Mặt # htan htoàn hh trên bằng dd HNO3 loãng dư thu đc V (l) NO (duy nhất,đktc). Gtrị của V:
A. 2,688
B. 4.704
C. 2,389
D. 3.316

Ai pro giup m với :-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS

Coi hỗn hợp oxit sắt ban đầu gồm có Fe và O. từ số mol Co => nO= 0,05(mol) => mO = 0,8g => mFe = 7,84g => nFe = 0,14 (mol). Từ phản ứng với HNO3 theo định luật bảo toàn e ta có : 3.nFe = 2.nO + 3.nNO => VNO = 2.389 lít
 
Top Bottom