[Hoá 12]HELP ME! 1 bài điện phân

S

stone9xa1

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Sau một thời gian điện phân 200ml dd CuCl2 người ta thu được 1,12 lit khí (đktc ) ở cực anot. Ngâm đinh sắt vào dd còn lại sau khi điện phân, p/ứng xong, thấy lượng sắt tăng 1,2g. Tính nồng độ mol của dd CuCl2 ?
 
C

cacodemon1812

Câu 1: Sau một thời gian điện phân 200ml dd CuCl2 người ta thu được 1,12 lit khí (đktc ) ở cực anot. Ngâm đinh sắt vào dd còn lại sau khi điện phân, p/ứng xong, thấy lượng sắt tăng 1,2g. Tính nồng độ mol của dd CuCl2 ?

Lượng sắt tăng => CuCl2 vẫn còn dư sau điện phân
nCl2 = 1.12/22.4 = 0.05 nol = nCu = nCuCl2 bị điện phân
Fe + Cu^{2+} ---> Fe^{2+} + Cu
x----------------------------------------x
=> m tăng = (64 - 56)x = 1.2 => x = 0.15 mol
=> nCuCl2 bđ = 0.15 + 0.05 = 0.2 mol
=>Cm = 0.2/0.2 = 1M
 
Top Bottom