[Hóa 12] Fe

L

linhdangvan

:cool::cool:hình như là sai rồi!

FexOy+ 2y ----->xFe
2M ----->M2Oz + 2z
từ số mol Fe=0,2 ==.>số mol e Fe nhận là (0,4y)/x
số mol kL M cho là : (0,2y)/(xz)
====>m M20z =14,2= {(0,2y)*(2M+16z)}/(xz)
===>TA CÓ biểu thức cuối cùng {y(2M+16z)}/{x}=71z
thay các gt của x và y: ta sẽ có x=y=2 thoả mãn
M=55 với z=2
vậy M là Mn
nhớ cám ơn nhá!
@};-@};-@};-:D:D:D
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom