[Hóa 12] Fe, Oleum ,gang thép

T

thuyan9i

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

Bài 1

Hòa tan 13.54 gam oleum vào nước thành 250 ml dung dịch B. Lấy 200ml dung dịch B cho tác dụng với môt lượng dư BaCl2 được 29.824 g kết tủa.
1.TÌm công thức phân thử của oleum A.
2. Hòa tan 594,99 gam oleum A vào V ml dd H2SO4 40% (d=1.31 g/ml) thu dc Oleum C chứa 10 % SO3 theo khối lượng. TÍnh V

Bài 2:
Cần bao nhiêu kg hỗn hợp chứa 64 % Fe2O3, 33.6 % Fe và 1.2%C để diều chế 1 tấn gang trong lò mactanh chứa 3.6 % C thành thép chứa 1.2% C/ Biết trong quá trình luyện C chỉ cháy thành CO

Bài 3

Đốt cháy hoàn toàn m gam than chứa 4 % tạp chất trơ thu được hỗn hợp khí gồm CO Và CO2. CHo khí A từ từ đi qua ống đựng 26.4 g Fe3O4 nung nóng. KHí ra khỏi ống sứ bị hấp thụ bởi 2 lít dd Ba(OH)2 tao thahnhf 39.4 g kết tủa. Đun nóng tiếp dung dịch lại thu dc 29.55g kết tủa nữa.
CHất rắn còn lại trong ống sứ dc chia thành 2 phần banwgfnhau. Hòa tan hết 1 phần = dd HCl thấy tốn 330 ml dung dịch 2M và có 672 ml khí thoát ra. Phần thứ 2 hoàn tan hết bởi HNO3 loãng thu dc khí NO duy nhất.
1.Tính m
2.Tỉ khối Hỗn hợp khí A so với H2
3. V của NO
4. CM của Ba(OH)
 
Top Bottom