[Hoá 12] Fe+Fe2O3

N

ngoc_ruby97

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

hốn hợp A gồm Fe2O3 và Fe trong đó Fe chiếm 23,95% về khối lượng. Cho A tan hoàn toàn trong 228,6gam dd H2SO4 20% thu đc 2,24 lít khí (đktc) và dd B . Cho dd B tác dụng với NaOH dư đun nóng trong không khí thu được kết tủa và sau khi nung đến khối lượng không đổi đc rắc C
a. Tính V dd BaCl2 cần dùng
b. khối lượng chất rắn C thu được là b.n
C. tính nồng độ % của các chất trong dd B
 
T

thupham22011998

hốn hợp A gồm Fe2O3 và Fe trong đó Fe chiếm 23,95% về khối lượng. Cho A tan hoàn toàn trong 228,6gam dd H2SO4 20% thu đc 2,24 lít khí (đktc) và dd B . Cho dd B tác dụng với NaOH dư đun nóng trong không khí thu được kết tủa và sau khi nung đến khối lượng không đổi đc rắc C
a. Tính V dd BaCl2 cần dùng
b. khối lượng chất rắn C thu được là b.n
C. tính nồng độ % của các chất trong dd B

bạn ơi đề bài ko đề cập đến BaCl2 sao câu hỏi là tính V_BaCl2
 
T

thupham22011998

mình làm phần b nha
b, ta có;nH2=0,1mol\RightarrownFe=0,1mol
\RightarrowmFe=5,6g\RightarrowmFe2O3~17,782g
\RightarrownFe2O3=0,111375mol
từ các PTHH\RightarrownFeO=0,1mol
nFe2O3=0,0556875mol
\Rightarrowm CR C=16,11g
 
Top Bottom