[ hóa 12 ] este

Thảo luận trong 'Este - Lipit' bắt đầu bởi thanghekhoc, 5 Tháng năm 2014.

Lượt xem: 7,431

 1. thanghekhoc

  thanghekhoc Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  bài 1: Hỗn hợp A gồm 2 este là đồng phân của nhau và đều được tạo thành từ axit đơn chức và ancol đơn chức . cho 2,2 g hh A bay hơi ở 136,5 độ C và 1atm thì thu được 840 ml hơi este . mặt khác đem thủy phân hoàn toàn 26,4 g A bằng 100 ml NaOH 20 % ( d = 1,2 g/ml) rồi đem cô cạn thì thu được 33,8 g chất rắn khan.
  Xác định CTPT và %m mỗi este trong A .
  bài 2: X là hỗn hợp 2 este đồng phân của nhau. Ở cùng điều kiện nhiệt độ ấp suất, 1 lít hơi X nặng gấp 2 lần 1 lít khí CO2. Thủy phân 35,2 g X bằng 4 lít dung dịch NaOH 0,2 M được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 44,6 gam chất rắn khan.
  a, xác định cộng thức phân tử của hai este, viết công thức cấu tạo của chúng. Biết rằng 2 este trên được tạo thành từ axit no,đơn chức và ancol no, đơn chức.
  b, tính thành phần % số mol của mỗi este trong hốn hợp X.
   
  thuynga20121@gmail.com thích bài này.
 2. bài 2: X là hỗn hợp 2 este đồng phân của nhau. Ở cùng điều kiện nhiệt độ ấp suất, 1 lít hơi X nặng gấp 2 lần 1 lít khí CO2. Thủy phân 35,2 g X bằng 4 lít dung dịch NaOH 0,2 M được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 44,6 gam chất rắn khan.
  a, xác định cộng thức phân tử của hai este, viết công thức cấu tạo của chúng. Biết rằng 2 este trên được tạo thành từ axit no,đơn chức và ancol no, đơn chức.

  $M_X=88g/mol$
  $m_{ancol}=22,6g --> M=56,5g/mol$ --> Hai ancol đó là $C_2H_5OH$ và $C_3H_7OH$
  ---> X gồm: $CH_3COOC_2H_5$ và $HCOOC_3H_7$

  b, tính thành phần % số mol của mỗi este trong hốn hợp X.
  xmol$CH_3COOC_2H_5$ và ymol$HCOOC_3H_7$
  Khối lượng muối: 44,6-0,4.40=28,6g
  $\begin{cases} x+y=0,4 \\ 82x+68y=28,6 \end{cases} \rightarrow x=0,1mol, y=0,3mol$
   
 3. gọi tổng số mol của 2 este là c (mol)
  ta có: PV=nRT [TEX] PV=nRT \Leftrightarrow 1.0,84 = c.(136,5+ 273).\frac{22,4}{273} \Rightarrow c= 0,025 [/TEX]
  khối lượng mol của 2 este là: [TEX]M_{este} = \frac{2,2}{0,025} = 88 (g/mol)[/TEX]
  gọi ctpt của 2 este là [TEX]C_{x+1}H_{2x+2}O_2[/TEX] ta có: [TEX]12x +12 + 2+2x +32 =88 [/TEX][TEX]\Leftrightarrow[/TEX] x=3
  vậy CTPT của este là [TEX]C_4H_8O_2[/TEX]
  Gọi CTCT của 1 este là [TEX]C_nH_{2n+1}COOC_{n'}H_{2n'+1} [/TEX] có số mol là a mol (este X)
  Gọi CTCT của este thứ hai là [TEX]C_mH_{2m+1}COOC_{m'}H_{2m'+1} [/TEX] có số mol là b mol (este Y)
  trong 2,2 g A có chứa 0,025 mol este
  vậy trong 26,4 g A có chứa 0,3 mol este
  [TEX]\Rightarrow[/TEX] a+b =0,3
  PTHH:
  [TEX]C_nH_{2n+1}COOC_{n'}H_{2n'+1} [/TEX] + [TEX]NaOH[/TEX] [TEX]\rightarrow[/TEX] [TEX]C_nH_{2n+1}COONa[/TEX] + [TEX]C_{m'}H_{2m'+1}OH[/TEX]
  [TEX]\ \ 1 mol \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \1 mol \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 1 mol[/TEX]
  [TEX]\ \ a mol \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ a mol \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ a mol[/TEX]
  [TEX]C_mH_{2m+1}COOC_{m'}H_{2m'+1} [/TEX] + [TEX]NaOH[/TEX]
  [TEX]\rightarrow[/TEX] [TEX]C_mH_{2m+1}COONa[/TEX] + [TEX]C_{m'}H_{2m'+1}OH[/TEX]
  [TEX]\ \ 1 mol \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \1 mol \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 1 mol[/TEX]
  [TEX]\ \ b mol \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ b mol \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ b mol[/TEX]
  sau khi cô cạn dung dịch, rượu bay hơi, vậy, lượng chất rắn khan thu được là muối và NaOH dư
  Số mol NaOH có trong dung dịch là : [TEX]n_{NaOH}= \frac{100.1,2.20}{100.40} =0,6 mol [/TEX]
  Khối lượng NaOH dư là : [TEX]m_{NaOH_ {du}} = m_{NaOH_{dd}} - m_{NaOH_{pu}} = 40.0,6 - 40.(a+b) = 12 (g) [/TEX]
  khối lượng muối thu được sau pư là : [TEX]m_{muoi} = a.(14n +68) + b(14m +68) = 33,8 -12 = 21,8 [/TEX] [TEX]\Rightarrow[/TEX] ta có: [TEX] 14(an +bm) + 68(a+b) = 21,8 \Leftrightarrow an +bm =0,1[/TEX]
  từ pt và đề bài ta có hệ pt: \begin{cases} a + b = 0,3 \\ an +bm =0,1\end{cases}
  mà ta có:[TEX] 0 \le n,m \le 2 [/TEX]
  [​IMG]
  vậy,ta có 4 cặp CT thỏa mãn đề bài:

  *khi m =1 , n= 0 CTCT 2 este là :Y: [TEX]CH_3COOC_2H_5[/TEX] và X :[TEX]HCOOC_3H_7[/TEX]
  khi đó, thành phần % về khối lượng mỗi este trong A là :
  [TEX]%m_{Y} = \frac{0,1. 88}{26,4}.100% = 33,33%[/TEX]
  [TEX]%m_{X} = 100% -33,33% =66,67%[/TEX]
  * khi m =0 , n=1 CTCT 2 este là : Y: [TEX]HCOOC_3H_7[/TEX] và X: [TEX]CH_3COOC_2H_5[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow[/TEX] [TEX]%m_{Y} = 66,67%[/TEX] [TEX]\Rightarrow[/TEX] [TEX]%m_{X} = 33,33%[/TEX]
  *khi m = 2, n=0 CTCT 2 este là : X :[TEX]HCOOC_3H_7[/TEX], Y : [TEX]C_2H_5COOCH3[/TEX]
  khi đó, thành phần % về khối lượng mỗi este trong A là :
  [TEX]%m_{Y} = \frac{0,25.88}{26,4}.100% = 83,33%[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow[/TEX] [TEX]%m_{X} = 100% -83,33% =16,67% [/TEX]
  * khi m=0, n=2 CTCT 2 este là : X: [TEX]C_2H_5COOCH3[/TEX] Y :[TEX]HCOOC_3H_7[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow[/TEX] [TEX]%m{X} = 83,33 %[/TEX] [TEX]\Rightarrow[/TEX] [TEX]%m_{Y} = 16,67%[/TEX]
  m không dám chắc là đúng đâu
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->