[hoá 12]điều chế Al2S3

  • Thread starter yesterday.extrame
  • Ngày gửi
  • Replies 1
  • Views 9,236

Y

yesterday.extrame

Last edited by a moderator:
K

kimhoao0o

có thể điều chế AL2S3 bằng phương pháp cho muối nhôm tan tác dụng với muối sunfua tan được không? giải thích?
Nếu để AL2S3 trong không khí ẩm có được ko? vì sao


=>Lưu ý đặt tên tiêu đề theo đúng quy định!
ko vì Al2S3 sinh ra bị thủy phân ngay
Al2S3 + 3H2O ---> 2Al(OH)3 + 3H2S
bạn có thể điều chế bằng cách khác
2 Al + 3H2S --> Al2S3 + 3H2
hoặc 2AL + 3 S ---> Al2S3 ( có nhiệt độ nhá )
Không thể để Al2S3 trong không khí ẩm vì có nước mà ;)
 
  • Like
Reactions: ngochuyen_74
Top Bottom