[Hóa 12]Đề tổng hợp ôn ĐẠI HỌC (phần bài tập)

Thảo luận trong 'Hóa học' bắt đầu bởi triaiai, 3 Tháng tám 2011.

Lượt xem: 136,808

 1. triaiai

  triaiai Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  ĐỀ SỐ 1
  GỒM 30 CÂU BÀI TẬP TÍNH TOÁN


  Câu 1: Dẫn V l CO2 qua 1 lit dd Ca(OH)2 0,02M thu 1,2g kết tủa, lọc bỏ kt thu dd X. Đun nóng dd X lại có kết tủa nữa. Nếu cho Ba(OH)2 dư vào dd X thì thu mg kết tủa. Giá trị m là:
  A..2,376 B.3,152 C.5,516 D.1,576

  Câu 2: Cho 0,15mol C6H10O4 ( chỉ chứa chức este trong ptử) pứ vừa đủ với dd NaOH thu 24,6g muối của axit hữu cơ. Ancol tạo ra este đó là:
  A.etanol B.Propandiol C..Etylen glycol D.Metanol và etanol

  Câu 3: Cho m (g) hh Al và Fe vào 0,2l dd CuSO4 0,525M thu 7,84g rắn A gồm 2kloại. Cho A vào dd HNO3 2M dư thu sp khử là NO duy nhất. V (l) HNO3 2M đã tham gia pứ là:
  A..0,18 B.0,135 C.0,17 D.0,33

  Câu 4: DD X chứa 0,05 mol CO3 2-;0,2mol Na+, 0,6mol Br-; x mol NH4+. Cho 1,08l dd Ba(OH)2 0,1M vào dd X đun nóng nhẹ (giả sử nước bay hơi không đáng kể).Khối lượng phần dd giảm tối đa so với tổng khối lượng của 2 dd đem trộn là:
  A11,686g B.14,95g C.19,35g D..13,522g

  Câu 5: Đốt cháy ht hh X chứa C2H2, C2H4 và hidrocacbon A thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 1:1. Dẫn X qua bình đựng brom dư thấy khối lượng bình tăng lên 0,82g, khí thoát ra khỏi bình đem đốt cháy ht thu 1,32g CO2 và 0,72g H2O. Phần trăm thể tích của A trong X là:
  A..25% B.66,67% C.50% D.75%

  Câu 6: Hòa tan ht 9,52g hh Fe3O4 và FeS2 trong dd HNO3 đặc dư thu 1,568l NO2 (đktc) và dd X. Cho dd X pứ với Ba(OH)2 dư lọc kt đem nung trong kk đến khối lượng không đổi thu mg rắn là:
  A.0,932 B..13,054 C.12,734 D.10,692

  Câu 7: Hỗn hợp E gồm ancol đơn chức X, axit cacboxylic đơn chức Y và este Z tạo bởi X và Y. Lấy 0,13 mol hh E cho td vừa đủ 0,05 mol KOH (đun nóng) thu m g ancol X. Cho m g X qua CuO dư, nung nóng thu andehit Z. Cho toàn bộ Z thu được tham gia pứ tráng Ag thu 43,2g Ag. Biết hiệu suất các pứ là 100%. Giá trị m là:
  A.6,4 B3,2 C.1,6 D.0,8

  Câu 8: Brađikinin có tác dụng làm hạ huyết áp cho những người mắc bệnh cao huyết áp. Đó là một nonapeptit có cấu tạo: arg – pro – pro –gly – phe – ser – pro – phe –arg. Khi thủy phân không ht peptit này có thể thu bao nhiêu tripeptit có chứa phe
  A.3 B.4 C.5 D.6

  Câu 9: Hiđrocacbon X có CTPT C7H8. Biết 0,1 mol X td vừa đủ 0,2 mol [Ag(NH3)2]. Số CTCT có thể có của X là:
  A.1 B.3 C.4 D.5

  Câu 10: Cho 5,8g muối FeCO3 td với dd HNO3 vừa đủ thu hh khí chứa CO2,NO và dd X. Cho dd HCl dư vào dd X thu dd Z, dd Z này hòa tan được tối đa mg Cu , sinh ra khí NO là sp khử duy nhất. Giá trị m là:
  A.11,2 B.9,6 C.14,4 D.16
   
  Last edited by a moderator: 10 Tháng tám 2011
 2. plokias

  plokias Guest

  Câu 1: Dẫn V l CO2 qua 1 lit dd Ca(OH)2 0,02M thu 1,2g kết tủa, lọc bỏ kt thu dd X. Đun nóng dd X lại có kết tủa nữa. Nếu cho Ba(OH)2 dư vào dd X thì thu mg kết tủa. Giá trị m là:
  A..2,376 B.3,152 C.5,516 D.1,576
  đun nóng X có kết tủa -> có Ca(HOC3)2
  nCa=0,02,nCaCO3=0,012->nCa(HCO3)2=0,008->nCO2 trong Ca(HCO3)2=0,016=nBaCO3
  ->m=3,152g
   
 3. domtomboy

  domtomboy Guest

  -câu 2:
  chỉ chưa este trong ptư
  sau p/u khối lượng muối > mC6H10O4
  ĐLBT khối lượng
  m ancol= 0,15.146 +2.0,15.40 -24,6 =9,3 g
  M =62 ---->C
  -câu3:
  nCuSO4 =0,105 mol
  hh rắn A : Cu và Fe dư
  n Cu = nCuSO4=0,105----->nFe dư=0,02
  pt p/u----> V=(0,02.4 + 0,105.8/3)/2 =0,18 M---->A
  -câu 4:
  khí thoát ra đem đốt : A
  n CO2=0,03 và nH2O= 0,04 mol ===> nA= 0,01
  nC2H2 là x }===> gt dầu bài: x+0,03 =y+0,04
  nC2H4 là y và x.26 +y.28 =0,82
  x=0,02 và y=0,01
  %V A=25%--->A
   
 4. domtomboy

  domtomboy Guest

  câu10:
  n FeCO3=0.05 mol
  nFe(NO3)3 = nFeCO3=0,05 mol
  dd Z có (NO3-) và (H+) cho hoà tan Cu
  p/u --> nCu=n (NO3-).3/2=3.0,05.3/2=0,225 mol
  --. m =14,4 g ---->C
   
 5. giathi95

  giathi95 Guest

  he he....sai đẹp .....

  Bạn giải sai rồi.....
  Bạn đã tính thiếu khối lượng Cu bị hòa tan bởi Fe3+........
  tính lại đi, đáp án đúng là 16(g).==> D:D:D:D:D:D
   
 6. giathi95

  giathi95 Guest

  bài này tìm được x qua định luật bảo toàn điện tích==> x=0,5
  Khối lượng dung dịch giảm là khối lượng khí bay lên cộng với khối lượng kết tủa
  = 0,216*17+ 0,05*197=13,522(g)
   
 7. triaiai

  triaiai Guest

  trắc nghiệm hóa học

  Câu 11: Hai bình kín A,B dung tích bình như nhau đều chứa 0,4mol không khí (21% oxi và 79% nitơ về thể tích) ở t độ C.Cho vào cả 2 bình a mol ZnS và b mol FeS2, trong bình B còn có thêm 1 ít bột S (vừa đủ). Sau khi nung bình để đốt cháy hết hh, đưa nhiệt độ bình về nhiệt độ ban đầu, lúc đó bình A có %V oxi = 3,68% và bình B có %V nitơ = 83,16%. Khối lượng hh ZnS và FeS2 đã cho vào mỗi bình là:
  A.4,25 B.3,37 C.5,14 D.3,75


  Câu 12: Cho hh A có chứa 5,6g Fe,8,8g FeS, 0,8g S vào bình kín dung tích không đổi, chứa oxi dư ở t độ C, nung bình ở nhiệt độ cao tới khí chất rắn trong bình là 1 oxit sắt duy nhất, sau đó làm nguội tới t độ C ban đầu thì thấy áp suất trong bình chỉ bằng 95% áp suất ban đầu. Số mol oxi lúc ban đầu là:
  A.2,752 B.3,5 C.2,5 D3

  Câu 13: Oxi hóa hoàn toàn hh X gồm HCHO và CH3CHO bằng O2 xt thu hh axit tương ứng Y, tỷ khối hơi của Y so với X là 145/97. % về số mol của mỗi chất lần lượt là:
  A.22,7 và 77,3 B.83,3 và 16,7
  C.50,2 và 49,8 D.80 và 20

  Câu 14 Hòa tan 56,8 g hh MgCO3, MgSO3, MgO, CaCO3,CaSO3 bằng dd HCl 165 vừa đủ thu dd X trong đó khối lượng của MgCl2 tạo thành là 28,5g và 11,2l hh khí (đktc) có tỷ khối hơi so với hiđro là 28. Khối lượng dd HCl đã dùng:
  A.228,125g B.273,75g C.410,625g D365g

  Câu 15: Hoà tan hoàn toàn m gam bột Mg vào 250 ml dung dịch AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn B cân nặng 3,44 gam và dung dịch C chứa 2 muối. Thêm dung dịch NH3 1M vào dung dịch C đến khi thu được lượng kết tủa không đổi thì đã dùng 120 ml. Lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được 1,2 gam chất rắn D. Giá trị m là :
  A.2,4g B.0,12g C.9,6g D.2,88g


  Câu 16: Cho 38g hỗn hợp X gồm Sn, Al, Pb tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 8,96 lít khí (đktc) và một bã rắn không tan. Lấy bã rắn cho tan hết vào dung dịch H2SO4đ thu được 6,4g SO2. Tính thể tích oxi cần dùng (đktc) để oxi hóa hết 38g X.
  A. 5,6 B. 4,48 C. 8,96 D. 6,72
   
  Last edited by a moderator: 6 Tháng tám 2011
 8. behoa_kute

  behoa_kute Guest

  Câu 13:gọi số mol của HCHO là a=>số mol cúa HCOOH=a
  số mol của CH3CHO là b=>số mol của CH3COOH=b
  ta có:{(46a+60b)/(30a+44b)}=145/97=>a=5b
  %n(HCHO)={a/(a+b)}*100={(5b/6b)}*100=83,3%
  %n(CH3CHO)=100%-83,3%=16,7%
  DAP AN DUNG : B
   
 9. luckygirl_18

  luckygirl_18 Guest

  Câu 12: Cho hh A có chứa 5,6g Fe,8,8g FeS, 0,8g S vào bình kín dung tích không đổi, chứa oxi dư ở t độ C, nung bình ở nhiệt độ cao tới khí chất rắn trong bình là 1 oxit sắt duy nhất, sau đó làm nguội tới t độ C ban đầu thì thấy áp suất trong bình chỉ bằng 95% áp suất ban đầu. Số mol oxi lúc ban đầu là:
  A.2,752 B.3,5 C.2,5 D3
  gọi x là số mol 02 lúc đầu
  quy đổi xem hh ban đầu chỉ gồm Fe và S
  n Fe=0,2 mol
  n S=0,125 mol
  theo bảo toàn e=>3 nFe+4nS=4 n 02 tham gia phản ứng=>n 02 tham gia phản ứng=0,225 mol
  n hh ban đầu=n 02 ban đầu=x
  n hh khí lúc sau=nS02+n 02 dư=0,125+x-0,225=x-0,15
  =>(x-0,15)/x=95%=>x=3mol
  =>d.a D
   
 10. giathi95

  giathi95 Guest

  cho tớ hỏi cái bài này cái chỗ có thêm 1 ít bột S vừa đủ ấy, nó phải vừa đủ với cái gì chứ, ....hoặc cho vào thì sẽ có tác dụng gì...........
   
 11. triaiai

  triaiai Guest

  Câu hỏi trắc nghiệm

  Câu 17: Hòa tan hoàn toàn hh gồm 9,75g Zn và 2,7g Al vào 200ml dd chứa đồng thời HNO3 2M và H2SO4 1,5M thu khí NO (sp khử duy nhất) và dd X gồm các muối. Cô cạn dd X thu khối lượng muối khan là:
  A.41,25g B.53,65g C.44,05g D49,65g

  Câu 18: DD X chứa 0,375mol K2CO3 và 0,3 mol KHCO3. Thêm từ từ dd chứa 0,525mol HCl vào dd X được dd Y và Vl CO2 (đktc). Thêm dd nước vôi trong dư vào Y thấy tạo thành mg ktủa. Giá trị V và m là:
  A.3,36l và 17,5g B.8,4l và 52,5g
  C.3,36l và 52,5g D.6,72l và 26,25g

  Câu 19:Đốt cháy ht chất hữu cơ X thu CO2 và H2O có số mol bằng nhau. Mặt khác khi thủy phân X trong mt axit được chất Y (tham gia pứ tráng gương) và chất Z (có số ng tử C bằng một nửa số ng tử C trong X) . Phát biểu nào sau đây không đúng
  A.Y tan vô hạn trong nước
  B.Đốt cháy hết 1mol X thu 2mol CO2 và 2mol H2O
  C. Chất X thuộc loại este no đơn
  D. Đun Z với H2SO4 đ 170 độ C thu được anken

  Câu 20: Cho các chất Na3PO4,NaH2PO3,Na2HPO4,NaH2PO4,NaHS,Na2S,NaCl,
  NaHSO4,Na2HPO3, Na2SO4,NaHCO3,Na2CO3.Số chất pứ được với cả dd NaOH và dd HCl là:
  A.4 B.5 C.6 D.7

  Câu 21: Cho a mol hh X gồm H2,C2H2,C2H4 (n C2H2 = n C2H4) đi qua xt Ni, nung nóng cho tới khi các pứ xảy ra ht thu 11,2l hh Y( đktc).Tỉ khối của Y so với khí hiđro bằng 6,6. Nếu cho a mol hh X vào lượng dư dd brom, thì khối lượng bình đựng dd brom tăng mg. Giá trị m là:
  A.6,6 B.2,7 C.5,4 D.4,4

  Câu 22: Cho 11,34g bột Al vào 300 ml dd hh gồm FeCl3 1,2M và CuCl2 aM, sau khi các pứ xảy ra ht thu dd X và 26,4g hh gồm 2 kim loại. Giá trị a là:
  A.1 B.0,8 C.0,4 D.0,5

  Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn mg hh X gồm metyl amin, đimetylamin,etylmetylamin bằng O2 vừa đủ, sau đó cho sp cháy qua dd H2SO4đặc dư thấy kl dd H2SO4 tăng 11,52g và thấy thoát ra 10,752l hh khí.Mặt khác trung hòa dd chứa mg hh X cần dùng Vl dd HCl 1M. Giá trị V:
  A.0,10 B.0,05 C.0,20 D.0,30

  Câu 24: Cho 8,04g hh hơi chứa CH3CHO và C2H2 td ht với dd AgNO3/NH3 thu 55,2g kết tủa.Cho kt này vào dd HCl dư, sau khi kết thúc pứ còn mg chất không tan. Giá trị của m là:
  A.41,69g B.55,2 C.61,78 D.21,6

   
  Last edited by a moderator: 10 Tháng tám 2011
 12. ta có hệ 44x+26y=8,04 và 216x+240y=55,2 =>x=0,1 ,y=0,14
  AgC=CAg +2HCl--->2AgCl+C2H2
  0,14........................0,28
  => m=0,28.143,5+108.0,2=61,78 => chọn C
   
  Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2011
 13. chontengi

  chontengi Guest


  3Zn + 8H+ + 2NO3- --->
  0,15....0,4.......0,1
  Al + 4H+ + NO3- --->
  0,1......0,4........0,1

  --> nH+ = 0,8 --> nH+ dư = 0,2

  nNO3- dư = 0,2

  khi cô cạn chỉ có muối sunfat --> m = 9,75 + 2,7 + 0,3.96 = 41,25
  X là este --> no , đơn

  X là este của HCOOCxHy

  Z là ancol CxHyOH

  x = (x+1)/2 --> x = 1

  HCOOCH3

  --> D ko đúng
  sau pư gồm C2H6 và H2 dư

  nC2H6 = 0,2 ; nH2 dư = 0,3

  nC2H4 = nC2H2 = 1/2nC2H6 = 0,1

  m = 5,4  CH3CHO --> 2Ag

  C2H2 --> Ag2C2

  2a.108 + 240b = 55,2

  44a + 26b = 8,04

  a =0,1 ; b =0,14

  m cr ko tan m Ag + mAgCl = 0,2.108 + 143,5.2.0,14 = 61,78
   
  Last edited by a moderator: 10 Tháng tám 2011
 14. triaiai

  triaiai Guest

  Câu hỏi trắc nghiệm

  Câu 25: Một hh X gồm 2 chất hữu cơ (C,H,O) đều no mạch hở, đều pứ với dd NaOH.Tỷ khối hơi của X so với H2 là 35,6.Cho hh X pứ vừa đủ với dd chứa 4g NaOH thu mg một ancol đơn chức A và hh gồm 2 muối của 2 axit cacboxylic đơn chức. Cho mg A pứ với Na dư thu 0,03mol H2. Số cặp công thức cấu tạo 2 chất trong hh X có thể có là:
  A.1 B.2 C.3 D.4

  Câu 26: Một hh X gồm 2 chất hữu cơ (C,H,O) đều mạch hở, pứ vừa đủ với 100ml dd NaOH 5 M,thu 2 muối của 2 axit no đơn chức và ancol no đơn chức Y.Cho lượng Y này td Na dư thu 0,15mol H2.Mặt khác nếu đốt cháy hh X cần 0,29mol O2 và thu 0,26mol CO2. Số cặp công thức cấu tạo 2 chất trong hh X có thể có là:
  A.1 B.2 C.3 D.4

  Câu 27: Lấy 5,76g một este đơn chức A (không có nhánh) pứ vừa đủ với dd có chứa 0,08mol NaOH thu 8,96g muối. Axit tạo nên este A là:
  A.HCOOH B.CH3COOH C.HOCH2CH2COOH D. Đều sai

  Câu 28: Hỗn hợp Z chứa hai este đơn chức X,Y có cùng gốc axit (MX<MY) .Đun nóng mg Z với 400ml dd KOH 1M dư thu dd T và (m-12,6)g hh hơi gồm 2 anđehit no, đơn đđ kế tiếp có tỉ khối hơi so với He là 13,1.Cô cạn dd T thu (m+6,68) g rắn khan. % khối lượng của X trong Z là:
  A.54,66% B.45,55% C.36,44% D30,37%
  * Tham khảo bài giải câu 28 tại đây:
  http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=162543&page=7
   
 15. [tex]NaHSO_4[/tex] không phản ứng với HCl và [tex]Na_2S[/tex] không phản ứng với NaOH đâu.
   
 16. triaiai

  triaiai Guest

  Câu hỏi trắc nghiệm

  Câu 29 : . Hợp chất hữu cơ X đơn chức chứa (C, H, O) không tác dụng với Na nhưng tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1 hoặc 1 : 2. Khi đốt cháy 1 mol X thu được 7 mol CO2. Công thức cấu tạo của X là
  A. C2H5COOC4H9. B. HCOOC6H5.. C. C6H5COOH. D. C3H7COOC3H7

  Câu 30: Hòa tan hoàn toàn hh Z chứa 0,015mol FeS2 , 0,02mol FeS và 0,012mol S vào một lượng dd H2SO4 đ,nóng dư . Hấp thụ hết khí SO2 sinh ra qua V (l) dd KMnO4 0,5M vừa đủ thu dd Y trong suốt. Thể tích dd Y là :
   
 17. triaiai

  triaiai Guest

  đề số 2

  ĐỀ SỐ 2

  Câu 1: 28,1 gam hỗn hợp propylamin, axit aminoaxetic và etylaxetat có thể phản ứng với 6,72 lít hiđroclorua (ở đktc). Cũng một lượng hỗn hợp trên có thể phản ứng với 100 ml dung dịch KOH 1M (các phản ứng vừa đủ). Thành phần % khối lượng của aminoaxit trong hỗn hợp là
  A. 23,3%. B. 26,69%. C. 54,7%. D. 22%

  Câu 2:
  Amino axit (Y) có công thức dạng NCxHy(COOH)m. Lấy một lượng axit aminoaxetic (X) và 3,82g (Y). Hai chất (X) và (Y) có cùng số mol. Đốt cháy hoàn toàn lượng (X) và (Y) trên, thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hết (Y) nhiều hơn để đốt cháy hết (X) là 1,344 lít (đktc). CTCT thu gọn của (Y) là
  A. CH3NHCH2COOH. B. H2NCH2CH2COOH.
  C. N(CH2COOH)3. D. NC4H8(COOH)2.

  Câu 3: X là axit –điaminobutiric. Cho dung dịch chứa 0,25 mol X tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1M, sau đó cho vào dung dịch thu được 800ml dung dịch HCl 1M và sau khi phản ứng kết thúc cô cạn dung dịch sẽ thu được bao nhiêu gam chất rắn khan ? A. 47,75 gam B. 74,7 gam C. 35 gam D. 56,525 gam

  Câu 4: Có 500ml dd X chứa Na+, NH4+,CO3 2- và SO4 2-.Lấy 100ml dd X td với lượng dư dd HCl thu 2,24l khí (đktc). Lấy 100ml dd X cho td với lượng dư dd BaCl2 thu 43g kt. Lấy 200ml dd X cho td với lượng dư dd NaOH thu 8,96l khí NH3(đktc).Các pứ xảy ra hoàn toàn. Tính tổng khối lượng muối có 300ml dd X
  A.86,2g B119g C.71,4g D.23,8g

  Câu 5: Cho 32,8g hh gồm axit glutamic và tyrosin(tỉ lệ mol 1: 1) td với 500ml dd NaOH 1M, pứ ht thu dd Z. Cô cạn cẩn thận dd Z thu mg rắn khan. Giá trị m là:
  A.43,8 B.52,8 C.45,6 D.49,2


   
  Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2011
 18. Khi đốt cháy 1 mol X thu được 7 mol CO2 => hợp chất đó có 6 C
  hất hữu cơ X đơn chức chứa (C, H, O) không tác dụng với Na nhưng tác dụng với dung dịch NaOH => chất hữu cơ đó là este hoặc phenol
  tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1 hoặc 1 : 2. => chất đó là este có nhóm C6H5 => HCOOC6H5
  [TEX]Fe^{2+}--->Fe^{3+}+1e[/TEX]
  0,035 mol ..........................0,035 mol
  [TEX]2S^{1-}------->2S^{+4}+10e[/TEX]
  0,015 mol ..............................0,15mol
  [TEX]S^{2-}--------->S^{4+}+6e[/TEX]
  0,02..................................0,12 mol
  [TEX]S^{o}--------->S^{4+}+4e[/TEX]
  0,012 mol ..........................0,048mol
  [TEX]S^{6+} +2e --------->S^{4+}[/TEX]
  x.....................2x.....................x
  theo bảo toàn e đc x=0,1765 mol
  [TEX]Mn^{7+} +3e--------->Mn^{2+}[/TEX]
  y...........................5y................5y
  [TEX]S^{4+}--------->S^{6+}+2e[/TEX]
  x..................................................2x
  theo bảo toàn e đc y=0,0706mol => V=0,1412 l
   
 19. hokthoi

  hokthoi Guest

  1/CO3 2- + 2H+ ----->CO2 + H2O
  0,1______________0,1
  2/CO3 2- + Ba2+ ----->BaCO3
  0.1_______________0,1
  Ba2+ SO4 2- ------->BaSO4
  _____0,1_________0.1
  3/OH- + NH4+ ------>NH3 + H2O
  _______0.4_______0.4
  nNH4+ trong 100ml X =0,2
  theo bảo toàn điện tích =>nNa+ trong 100ml X =0.2
  =>m muối trong 300ml X =71.4 =>C
  Câu 5 dùng bảo toàn khối lượng =>A
   
  Last edited by a moderator: 14 Tháng tám 2011
 20. triaiai

  triaiai Guest

  Câu hỏi trắc nghiệm

  Câu 6:E là este của axit glutamic và 2 ancol là đồng đẳng no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng có khối lượng phần trăm C là 55,3%. Cho 54,25 gam E phản ứng hoàn toàn với 800ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với HCL dư, thu được dung dịch Y. Khối lượng muối co trong dd Y là:
  A 124,475g B 59,6g
  C 103,675g D 105,475g
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->