[Hóa 12] Đề Thi Học Sinh Giỏi

R

rinbum

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho 24 gam Fe2O3 tác dụng với HCl dư được dung dịch B. Cho m gam hỗn hợp Mg và Fe vào dung dịch B thu được 2,24 lít H2 (đktc), dung dịch C, chất rắn D có khối lượng bằng 10% khối lượng m gam. Cho NaOH dư vào dung dịch C rồi đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 40 gam chất rắn. Tìm khối lượng mỗi kim loại trong m gam.
P/s: Mọi người giúp mình với.
 
M

minhmlml

Cho 24 gam Fe2O3 tác dụng với HCl dư được dung dịch B. Cho m gam hỗn hợp Mg và Fe vào dung dịch B thu được 2,24 lít H2 (đktc), dung dịch C, chất rắn D có khối lượng bằng 10% khối lượng m gam. Cho NaOH dư vào dung dịch C rồi đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 40 gam chất rắn. Tìm khối lượng mỗi kim loại trong m gam.
P/s: Mọi người giúp mình với.
______________________________
mình ra 2,4 g Mg và 9,6 g Fe có đúng không vậy??/
 
R

rinbum

Cho 24 gam Fe2O3 tác dụng với HCl dư được dung dịch B. Cho m gam hỗn hợp Mg và Fe vào dung dịch B thu được 2,24 lít H2 (đktc), dung dịch C, chất rắn D có khối lượng bằng 10% khối lượng m gam. Cho NaOH dư vào dung dịch C rồi đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 40 gam chất rắn. Tìm khối lượng mỗi kim loại trong m gam.
P/s: Mọi người giúp mình với.
______________________________
mình ra 2,4 g Mg và 9,6 g Fe có đúng không vậy??/
mình cũng ra như vậy nhưng không biết đúng hay sai
 
Top Bottom