[Hoá 12] Cu+CuO

N

ngoc_ruby97

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1 lượng 60 gam hỗn hợp gồm Cu và CuO tan hết trong 3 lít dd hno3 1M thu được 1,344 lít khí NO(đktc).
a. tính hàm lượng % của Cu trong hh
b. tính nồng độ mol/lít của muối và axit trong dd thu đc. Giả sử thể tích dd thay đổi không đág kể
 
S

sam_chuoi

Umbala

3Cu+8HNO3---> 3Cu(NO3)2+2NO+4H2O, CuO+2HNO3--->Cu(NO3)2+H2O. Số mol NO=0,06 mol suy ra số mol Cu=0,09 mol suy ra %Cu=9,6%. b. Số mol CuO=0,678 mol suy ra tổng số mol HNO3 pư là 0,09*8:3+0,678*2=1,596 mol. Suy ra số mol axit dư=1,404 mol suy ra CM axit=0,468 M. Tổng số mol muối tạo thành là 0,09+0,678=0,768 mol suy ra CM muối=0,256 M. Mình làm ẩu lém nên tính toán rất dễ sai, bạn thông cảm nha.
 
Top Bottom