[Hóa 12] câu hỏi về Fe

T

tranngochuykt

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

Câu 1: Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng):
NaOH \Rightarrow Fe(OH)2 \Rightarrow Fe2(SO4)3 \Rightarrow BaSO4
Các dung dịch X, Y, Z lần lượt là
A. FeCl3, H2SO4 (đặc, nóng), Ba(NO3)2. B. FeCl3, H2SO4 (đặc, nóng), BaCl2.
C. FeCl2, H2SO4 (đặc, nóng), BaCl2. D. FeCl2, H2SO4 (loãng), Ba(NO3)2.


Câu 2: Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch Y ; cô cạn Y thu được 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là
A. 9,75. B. 8,75. C. 7,80. D. 6,50.

các bạn giúp mình với :D

•Chú ý :
+ Cách đặt tiêu đề [Hóa 12] + Tiêu đề
+ Không dùng quá nhiều icon
 
Last edited by a moderator:
H

hokthoi

1/C
2/
coi hh gồm FeO và Fe2O3
nFeO=a mol
nFe2O3=b mol
nFeO=nFeCl2=0,06
=>mFeO=4,32
=>mFe2O3=4,8
=>2 nFe2O3= nFeCl3=0,06
=>m=9,75
=>A
 
S

sugiayeuthuong

Ba(NO3)2 có thể là chất cuối
Đáp án A và D sai vì
A sai vì chất đầu không thẻ là FeCl3
D sai vì chất thứ 2 không thể là H2SO4(loãng) bởi H2SO49( loãng) không có tính oxi hoá không khử được Fe2+ lên Fe3+
 
D

dhbk2013

sao không phải là Ba(NO3)2 ở chất cuối hả bạn

$Ba(NO_3)_2$ nằm ở vị trí cuối vẫn thỏa mãn nhưng do ở câu A là có $FeCl_3$ không thỏa mãn vì : $FeCl_3 + NaOH$ không tạo $FeCl_2$ như đề bài yêu cầu ..Tương tự câu B cũng thế và ở câu D thì $H_2SO_4$ (loãng) không thỏa phải dùng $H_2SO_4 (đ, n)$ để chuyển về $Fe^{3+}$
 
Top Bottom