[Hoá 12]cacbonhdrat

Thảo luận trong 'Cacbohiđrat' bắt đầu bởi saobang910, 21 Tháng tám 2012.

Lượt xem: 9,562

 1. saobang910

  saobang910 Guest

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  1.10a Câu 44: Từ 180 gam glucozơ, lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hoá 0,1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hợp X. Để trung hoà hỗn hợp X cần 720 ml dung dịch NaOH 0,2M. Hiệu suất quá trình lên men giấm là
  A.90%. B. 10%. C. 80%. D. 20%.
  2.09a Câu 28: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là
  A.20,0. B. 30,0. C. 13,5. D. 15,0.
  3.09a Câu 46: Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức của
  A.ancol. B. xeton. C. amin. D. anđehit.
  4.08a Câu 53: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là
  A.2,25 gam. B. 1,80 gam. C. 1,82 gam. D. 1,44 gam.
  5.Cd07Câu 12: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ X Y CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là
  A. CH3CH2OH và CH2=CH2. B. CH3CHO và CH3CH2OH C. CH3CH2OH và CH3CHO. D. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO
   
 2. dhbk2013

  dhbk2013 Guest

  1.10a Câu 44: Từ 180 gam glucozơ, lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hoá 0,1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hợp X. Để trung hoà hỗn hợp X cần 720 ml dung dịch NaOH 0,2M. Hiệu suất quá trình lên men giấm là
  A.90%. B. 10%. C. 80%. D. 20%.

  => A

  2.09a Câu 28: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là
  A.20,0. B. 30,0. C. 13,5. D. 15,0.

  => D

  3.09a Câu 46: Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức của
  A.ancol. B. xeton. C. amin. D. anđehit.

  => A

  4.08a Câu 53: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là
  A.2,25 gam. B. 1,80 gam. C. 1,82 gam. D. 1,44 gam.

  => A

  5.Cd07Câu 12: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ →X →Y →CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là
  A. CH3CH2OH và CH2=CH2. B. CH3CHO và CH3CH2OH C. CH3CH2OH và CH3CHO. D. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO


  => C

  Chi tiết xin liên hệ dhbk2013 ;);)
   
  Last edited by a moderator: 22 Tháng tám 2012
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY