Đăng nhập diễn đàn ĐƠN GIẢN chỉ với FB, Gmail, HOCMAI có sẵn.

[Hoá 12]Các đề thi đh

Thảo luận trong 'Đại cương về kim loại' bắt đầu bởi saobang910, 21 Tháng tám 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 13,035

 1. saobang910

  saobang910 Guest

  Học miễn phí 90 bài giảng ôn thi THPT quốc gia 2017 - Click ngay!

  Diễn đàn HOCMAI ra mắt Fanpage chính thức


  74.08a Câu 19: Cho glixerin trioleat (hay triolein) lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là
  A.2. B. 3. C. 5. D. 4.
  75.07a Câu 12: Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là
  A. C15H31COOH và C17H35COOH. B. C17H33COOH và C15H31COOH.
  C. C17H31COOH và C17H33COOH. D. C17H33COOH và C17H35COOH.
  76.10cd Câu 38: Để trung hoà 15 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7, cần dùng dung dịch chứa a gam NaOH. Giá trị của a là
  A.0,150. B. 0,200. C. 0,280. D. 0,075.
  77.Cd07Câu 54: Để trung hoà lượng axit tự do có trong 14 gam một mẫu chất béo cần 15ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là (Cho H = 1; O = 16; K = 39)
  A. 4,8. B. 7,2. C. 6,0. D. 5,5.
  78.11b Câu 26: Cho 200 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7 tác dụng vừa đủ với một lượng NaOH, thu được 207,55 gam hỗn hợp muối khan. Khối lượng NaOH đã tham gia phản ứng là
  A.31,45 gam. B. 31 gam. C. 32,36 gam. D. 30 gam.
  79.11b Câu 20: Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là
  A.2. B. 4. C. 5. D. 3.
  80.11b Câu 31: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?
  A. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng). B. Cu(OH)2 (ở điều kiện thường).
  C. Dung dịch NaOH (đun nóng). D. H2 (xúc tác Ni, đun nóng).
  81.07b Câu 28: Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là
  A. 6. B. 3. C. 5. D. 4.


   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 7 Tháng chín 2012
 2. clover141

  clover141 Guest


  Câu 19: Cho glixerin trioleat (hay triolein) lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là
  A.2. B. 3. C. 5. D. 4.
  75.07a Câu 12: Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là
  A. C15H31COOH và C17H35COOH. B. C17H33COOH và C15H31COOH.
  C. C17H31COOH và C17H33COOH. D. C17H33COOH và C17H35COOH.
  76.10cd Câu 38: Để trung hoà 15 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7, cần dùng dung dịch chứa a gam NaOH. Giá trị của a là
  bài này mình nghĩ là tính khối lượng NaOH trung hoà ax tự do
  A.0,150. B. 0,200. C. 0,280. D. 0,075.
  77.Cd07Câu 54: Để trung hoà lượng axit tự do có trong 14 gam một mẫu chất béo cần 15ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là (Cho H = 1; O = 16; K = 39)
  A. 4,8. B. 7,2. C. 6,0. D. 5,5.
  78.11b Câu 26: Cho 200 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7 tác dụng vừa đủ với một lượng NaOH, thu được 207,55 gam hỗn hợp muối khan. Khối lượng NaOH đã tham gia phản ứng là
  A.31,45 gam. B. 31 gam. C. 32,36 gam. D. 30 gam.
  79.11b Câu 20: Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là
  A.2. B. 4. C. 5. D. 3.
  80.11b Câu 31: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?
  A. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng). B. Cu(OH)2 (ở điều kiện thường).
  C. Dung dịch NaOH (đun nóng). D. H2 (xúc tác Ni, đun nóng).
  81.07b Câu 28: Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là
  A. 6. B. 3. C. 5. D. 4.