[Hóa 12]các dạng bài tập về fe

Thảo luận trong 'Fe và một số kim loại quan trọng (crom, đồng...)' bắt đầu bởi baja2310, 12 Tháng tám 2012.

Lượt xem: 33,322

 1. baja2310

  baja2310 Guest

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  1. cho 20g hh bột Mg và Fe td hết với dd Hcl thấy có 1g khí H2 bay ra. lượng muối clorua tạo ra trg dd là bao nhiêu gam

  2. cho m gam Fe vào dd HNO3 lấy dư ta thu được 8.96l dkc hỗn hợp khí X gồm 2 khí NO VÀ No2 so với oxi bằng 1.3125. giá trị của m là

  3. để khử hoàn toàn 30g hh CuO,FEO,FE2O3, Fe3O4, MgO CẦN DÙNG 5.6L khí CO ở dkc. khối lg rắn sau pư là

  4. khử hoàn toàn 17.6g hh X gồm Fe, FEO,FE2O3 cần 2.24l CO ở dkc. khối lg sắt thu được là

  5. khử hoàn toàn m gam hh X gồm FEO,FE2O3 bằng H2, kết thúc thí nghiệm thu được 9g H2O và 22.4g chất rắn. phần trăm số mol của FEO có trg hh X là

  6. nung một mẫu thép thường có khối lg 10g trg O2 dư thu được 0.1568l khí CO2 ở dkc. thành phần phần trăm theo khối lg của cacbon trg mẫu thép là

  7.hoà tan hoàn toàn 2.81g hh gồm FE2O3, MgO, ZnO trg 500ml axit H2SO4 0.1M vừa đủ. sau pư, hh muối sun fat khan thu được khi cô cạn dd có khối lg là

  8. hoà tan 10g hh bột Fe và FE2O3 bằng dd Hcl thu được 1.12l khí ở dkc và dd A. Cho dd A td với NAOH dư, thu được kết tủa. nung kết tủa trg ko khí đến khối lg ko đổi được chất rắn có khối lg là

  9. hoà tan 5.6g Fe bằng dd H2SO4 loãng dư, thu được dd X. dd X pư vừa đủ với V ml dd KMnO4 0.5M. giá trị của V là
   
 2. try_mybest

  try_mybest Guest

  1. cho 20g hh bột Mg và Fe td hết với dd Hcl thấy có 1g khí H2 bay ra. lượng muối clorua tạo ra trg dd là bao nhiêu gam

  giải
  đặt nMg = x , nFe = y
  => 24x + 56y = 20 (1)
  PT $ Mg + 2HCl ---> MgCl_2 + H_2 $
  => x--------------------x--------------x
  $Fe + 2HCl ---> FeCl_2 + H_2 $
  y-------------------y----------y
  $ n_{H_2} = 0,5 $
  => x + y = 0,5(2)
  (1)(2) => x=y=0,25 mol
  => $ m_{MgCl_2} + m_{FeCl_2 } = 0,25 . 95 + 0,25.127= 55,5 (g) $
   
 3. socviolet

  socviolet Guest

  Khiếp quá, nhìn xong mà mắt mình hoa hoa 8-}
  Bảo toàn H ta có: $n_{HCl}=2n_{H_2}=2.0,5=1$mol
  m muối clorua = m hh KL + $m_{Cl^-}$ = 20+1.35,5=55,5g
  Dùng sơ đồ đường chéo => $n_{NO}=0,1; n_{NO_2}=0,3$
  Fe ---> Fe(3+) + 3e
  3e + N(+5) ---> N(+2)
  0,3<--------------0,1mol
  1e + N(+5) ---> N(+4)
  0,3<--------------0,3mol
  Bảo toàn e: $3n_{Fe}=0,3+0,3$ => $n_{Fe}=0,2$mol => m=11,2g
  $n_{CO}=0,25$mol
  Khi quá trình khử xảy ra thì:
  CO + O ---> CO2
  0,25->0,25mol
  => $n_O$pư=0,25mol => m chất rắn sau pư = 30-0,25.16=26g
  Tương tự bài 3.
  $n_{H_2O}=0,5; n_{Fe}=0,4$
  Khi quá trình khử xảy ra thì:
  O + H2 ---> H2O
  0,5<---------0,5mol
  Gọi $n_{FeO}=x; n_{Fe_2O_3}=y$ => $\begin{cases} \Sigma n_{Fe}=x+2y=0,4 \\ \Sigma n_O=x+3y=0,5 \end{cases}$ => Tự giải hệ nhé.
  $n_C=n_{CO_2}=0,007$mol => %m
  $n_{H_2SO_4}=0,05$mol
  Fe2O3 + 3H2SO4 ---> Fe2(SO4)3 + 3H2O
  MgO + H2SO4 ---> MgSO4 + H2O
  ZnO + H2SO4 ---> ZnSO4 + H2O
  Ta thấy: cứ 1 O thì sẽ bị thay thế bởi 1 SO4(2-) => $n_O=n_{SO_4^{2-}}=0,05$mol
  => m muối khan = m hh ban đầu - $m_O+m_{SO_4^{2-}}$=2,81-0,05.16+0,05.96=6,81g
  $n_{Fe}=n_{H_2}=0,05$mol => $n_{Fe_2O_3}=\frac{10-0,05.56}{160}=0,045$mol
  $\displaystyle Fe, Fe_2O3)\xrightarrow[]{HCl}(Fe^{2+}, Fe^{3+})\xrightarrow[]{NaOH}Fe(OH)_2, Fe(OH)_3\xrightarrow[]{t^o}Fe_2O_3 \\ 0,05mol; 0,045mol \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (\frac{0,05}{2}+0,045)mol$
  => Chất rắn sau khi nung là Fe2O3; $n_{Fe_2O_3}=0,07$mol => m=11,2g
  PT:
  $Fe + 2H^+ \to Fe^{2+} + H_2 \\ 5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H^+ \to 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4H_2O$
  Lắp số mol vào tính là xong!
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY