[hóa 12]Các bạn cho ý kiến bài này nha!!!

L

lazymen

S

scream9x

hòa tan hoàn toàn m gam bột Cu vào 100 ml đ HNO3 2M ,khuấy đều thu dc 0.896 l NO(dktc) là sản phẩm khử duy nhất và dd X .Cho dd X tác dụng với 0.2 mol NH3 ,khuấy đều thu dc m1 gam kết tủa .Tính m1
chẳng biết nhận xét thế nào! mình chỉ làm thôi nhé!
pt:
[tex]3Cu + 8HNO_3 -> 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O[/tex]
n_HNO_3 = 0,2 mol
n_NO = 0,04
theo đlbtnt => mol N trong muối = 0,2 - 0,04 = 0,16
=> mol_Cu(NO_3)_2 = 0,08
[tex]Cu(NO_3)_2 + 2NH_3 + 2H_2O -> Cu(OH)_2 + 2NH_4NO_3[/tex]
0,08.................0,16(=> dư)...............0,08
=> n_NH_3 dư = 0,04 mol
[tex]Cu(OH)_2 + 4NH_3 -> Cu(NH_3)_4(OH)_2[/tex]
0,01.............0,04
0,04 mol NH_3 dư hoà tan 0,01 mol Cu(OH)_2
=> m1 = (0,08 - 0,01).98= 6,86g
mình nghĩ là ở đề trên nên thay: Cho dd X tác dụng với 0.2 mol NH3 bằng Sục 4,48 lít khí (dktc) vào dd X sẽ chính xác hơn!
[/tex]
 
Last edited by a moderator:
I

invisible_0709

làm thử thui!

hòa tan hoàn toàn m gam bột Cu vào 100 ml đ HNO3 2M ,khuấy đều thu dc 0.896 l NO(dktc) là sản phẩm khử duy nhất và dd X .Cho dd X tác dụng với 0.2 mol NH3 ,khuấy đều thu dc m1 gam kết tủa .Tính m1

bài này mình làm bằng cách này nếu sai thì thui:
pt : 3Cu + 8HNO3 --> 3 Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
0.16mol 0.04mol
mà số mol của HNO3 BĐ: 0.2mol ==> HNO3 dư : 0.2- 0.16 = 0.04 ( mol )
axit dư td với NH3 trc: HNO3 + NH3 --> NH4NO3
0.04MOL 0.04 mol ==> NH3 còn 0.16mol tiép tục td với Cu(NO3) 2 : Cu(NO3) 2 + 2NH3 +2 H2O --> Cu(OH)2 + 2NH4NO3
0.06mol 0.12mol ==> NH3 còn 0.04 mol tiếp tục td voi Cu(OH)2 nhưng ko tạo kết tủa nên ko quan trọng.
==> mCu(OH)2 : 98. 0.06 = 5.88(g)
 
S

scream9x

cậu xem lại chỗ BTNT Nito
tớ thấy chỗ đó sao lạ quá
tớ nghĩ axit dư mà

ùa! mình hơi chủ quan đọc đề hoà tan hoàn toàn lại nghĩ là nó pu vừa đủ
thanks!

bài này mình làm bằng cách này nếu sai thì thui:
pt : 3Cu + 8HNO3 --> 3 Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
0.16mol 0.04mol
mà số mol của HNO3 BĐ: 0.2mol ==> HNO3 dư : 0.2- 0.16 = 0.04 ( mol )
axit dư td với NH3 trc: HNO3 + NH3 --> NH4NO3
0.04MOL 0.04 mol ==> NH3 còn 0.16mol tiép tục td với Cu(NO3) 2 : Cu(NO3) 2 + 2NH3 +2 H2O --> Cu(OH)2 + 2NH4NO3
0.06mol 0.12mol ==> NH3 còn 0.04 mol tiếp tục td voi Cu(OH)2 nhưng ko tạo kết tủa nên ko quan trọng.
==> mCu(OH)2 : 98. 0.06 = 5.88(g)
NH3 còn 0.04 mol tiếp tục td voi Cu(OH)2 nhưng ko tạo kết tủa nên ko quan trọng.

[tex]NH_3[/tex] còn dư thì nó sẽ hoà tan [tex]Cu(OH)_2[/tex] tạo phức tan [tex]Cu(NH_3)_4(OH)_2[/tex]
=> khối lg kết tủa sẽ giảm đi
 
Last edited by a moderator:
L

lazymen

bài này mình làm bằng cách này nếu sai thì thui:
pt : 3Cu + 8HNO3 --> 3 Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
0.16mol 0.04mol
mà số mol của HNO3 BĐ: 0.2mol ==> HNO3 dư : 0.2- 0.16 = 0.04 ( mol )
axit dư td với NH3 trc: HNO3 + NH3 --> NH4NO3
0.04MOL 0.04 mol ==> NH3 còn 0.16mol tiép tục td với Cu(NO3) 2 : Cu(NO3) 2 + 2NH3 +2 H2O --> Cu(OH)2 + 2NH4NO3
0.06mol 0.12mol ==> NH3 còn 0.04 mol tiếp tục td voi Cu(OH)2 nhưng ko tạo kết tủa nên ko quan trọng.
==> mCu(OH)2 : 98. 0.06 = 5.88(g)

tiếc thật bạn làm sắp đúng rồi
chỉ sai ở chỗ (0.06) đáng lý là 0.05 mới đúng
tuy ko tạo ra kết tủa
nhưng NH3 dư sẽ làm giảm kết tủa bạn ah
 
Top Bottom