[Hóa 12]các bài tập về FE

B

baja2310

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. cho một ít bột sắt nguyên chất td hết với dd H2SO4 loãng thu được 560ml một chất khí ở dkc. nếu cho một lượng gấp đôi bột sắt nói trên td hết với CuSO4 thì thu được m gam chất rắn. giá trị m là

2. hỗn hợp X hồm Cu và Fe, trg đó Cu chiếm 43.24% khối lg. cho 14.8g X td hết với dd HCL thấy có V lít khí ở dkc. giá trị của V là

3. nhúng thanh sắt vào d d CuSO4, sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch, sấy khô thấy khối lg tăng 1.2g. khối lg Cu đã bám vào thanh sắt là

4. cho sắt td với dd H2SO4 loãng thu được V lít H2 ở dkc, dd thu được cho bay hơi được tinh thể FeSO4.7H2O có khối lg là 55.6g. thể tích khí H2 ở dkc được giải phóng là

5. ngâm một đinh sắt nặng 4g trg dd CuSO4, sau một thời gian lấy đinh sắt ra, sấy khô, cân nặng 4.2857g. khối lg sắt tham gia pư là

6. hoà tan 58g muối CuSO4.5H2O vào nước được 500ml dd A. Cho dần dần bột sắt vào 50ml dd A, khuấy nhẹ cho tới khi d d hết màu xanh. khối lg sắt đã tham gia pư là

7.cho 10g hh gồm FE và CU td với dd H2SO4 loãng dư. sau pư thu được 2.24 lít khí H2 ở dkc, dd X và m gam chất rắn ko tan. giá trị m là
 
Y

youaremysoul

7,
Fe + H2SO4 ----> FeSO4 + H2
0,1---------------------------- 0,1 (mol)

=> mFe = 0,1*56 = 5,6 (g)
=> mCu = 10 -5,6 = 4,4 (g)
m gam chất rắn k tan là 4,4 (g)
 
L

lovechemical

1. cho một ít bột sắt nguyên chất td hết với dd H2SO4 loãng thu được 560ml một chất khí ở dkc. nếu cho một lượng gấp đôi bột sắt nói trên td hết với CuSO4 thì thu được m gam chất rắn. giá trị m là

G
Fe ----> Fe^2+ + 2e (1)
0,025....................0,05

2H2^+ + 2e -----> H2 (2)
.................0,05........0,025

dlbt e: e nhường= e nhận= 0,05 mol

=> n Fe (1)= 0,025=> n Fe phản ứng với CuSO4 =0,05 mol

=> mCu= 0,05.64= 3,2 gam2. hỗn hợp X hồm Cu và Fe, trg đó Cu chiếm 43.24% khối lg. cho 14.8g X td hết với dd HCL thấy có V lít khí ở dkc. giá trị của V là

Fe ----> Fe^2+ + 2e (1)
0,1........................0,2
Cu----> Cu^2+ + 2e (2)
0,15......................0,3
2H2^+ + 2e -----> H2 (3)
.................0,5.............0,25
n Cu=43,24.14,8/ 100. 64 ~ 0,1 mol

=> n Fe = (14,8 - 6,4) / 56= 0,15mol

DLBT e => nH2 (3) = (0,3 + 0,2) /2 = 0,25 mol
=> V = 5,6 l


3. nhúng thanh sắt vào d d CuSO4, sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch, sấy khô thấy khối lg tăng 1.2g. khối lg Cu đã bám vào thanh sắt là
G
Fe + CuSO4------------> FeSO4 + Cu
x..................................................x

gọi x là số mol của Fe phản ứng
ta có m tăng= 64x - 56x= 1,2 -----> x = 0,15 mol
-----> m Cu= 0,15 . 64 = 9,6 gam
5. ngâm một đinh sắt nặng 4g trg dd CuSO4, sau một thời gian lấy đinh sắt ra, sấy khô, cân nặng 4.2857g. khối lg sắt tham gia pư là
G
bài này cũng áp dụng như bài 3
m tăng = 4,2857 - 4 = 0,2857 gam
----> nFe ---> m Fe
 
L

lovelybones311

6. hoà tan 58g muối CuSO4.5H2O vào nước được 500ml dd A. Cho dần dần bột sắt vào 50ml dd A, khuấy nhẹ cho tới khi d d hết màu xanh. khối lg sắt đã tham gia pư là

Mình bổ sung thêm bài 6 nhé:

$n_{tinh thể} = \dfrac{58}{160+5.18}=0,232 mol $

Hòa tan vào $H_2O$ được 500ml dd A
=> 50 ml A có 0,0232 mol

Ta có:

$Fe + Cu^{2+} -> Fe^{2+} + Cu$
0,0232...0,0232 mol

=> m Fe =0,0232.56=1,2992 g
 
Top Bottom