[Hóa 12]bt:hh(Fe,Cu)+HNO3(H2SO4đ)--->Muối+khí+KL dư+H20

H

hauduc93

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

g/s có 1 bài toán:cho hh Fe và Cu t/d với HNO3(H2SO4đ) tạo sp khí,muối và kim loại chưa tan.Vậy ai cho mình biết dạng này thì làm thế nào ko?và Fe,Cu Pư đồng thời hay pư lần lượt hết Fe mới đến Cu trong pư với axit??
Cám ơn các bạn nhiều nhé!!!!
 
K

ken_crazy

Viết các bán phản ứng ra để tìm mối liên hệ giữa số mol khí tạo thành và số mol NO3, SO42- tạo thành . Bài dạng này hay tìm số gam muối phản ứng . Có được số mol NO3 , SO42- ta tìm dc số gam muối = mKL + m(NO3 + SO42-) - mKL dư .Thường ko xét đến thứ tự phản ứng đối với dạng bài này. Còn những trường hợp đặc biệt chưa gặp nên ko rõ.
 
T

thjenthantrongdem_bg

Thông thường với các bài này sắt phản ứng hết rùi mới đến Cu . Vì vậy trong hốn hợp kim loại còn sau khi phản ứng luôn luôn có Cu . So sánh khối lượng Cu trong hỗn hợp chất rắn với Cu trong hỗn hợp ban đầu .
Nếu
- Nhỏ hơn thì còn Fe chưa phản ứng hết
- Lớn hơn thì Fe phản ứng hết. Cu bị hoà tan một phần
dùng bảo toàn e tìm cái đầu bài yêu cầu
Bao giờ cũng ưu tiên phản ứng với H+ trong môi trường NO3-
 
H

hauduc93

các bạn làm giùm luôn nhé:Cho 10g hh Fe và Cu(Fe chiếm 40% kl)t/d với H2SO4 đặc,nóng.Sau khi pư xảy ra hoàn toàn thu đc dung dịch X,khí Y và 6,64g KL ko pư.
a) số mol H2SO4 đã pư là: A.0,05mol B.0.1 mol C.0,12mol D.0,24 mol
b)số lg muối hòa tan trong dung dịch X là: A.9,12g B.12,5g C.14,25g D.12g
và cho mình hỏi luôn: nếu khối lg KL ko pư nếu là 5,64 thì cách làm thế nào???
Cám ơn các bạn nhiều!!!
 
L

levanbinh16

các bạn làm giùm luôn nhé:Cho 10g hh Fe và Cu(Fe chiếm 40% kl)t/d với H2SO4 đặc,nóng.Sau khi pư xảy ra hoàn toàn thu đc dung dịch X,khí Y và 6,64g KL ko pư.
a) số mol H2SO4 đã pư là: A.0,05mol B.0.1 mol C.0,12mol D.0,24 mol
b)số lg muối hòa tan trong dung dịch X là: A.9,12g B.12,5g C.14,25g D.12g
và cho mình hỏi luôn: nếu khối lg KL ko pư nếu là 5,64 thì cách làm thế nào???
Cám ơn các bạn nhiều!!!

Fe chiếm 40% => trong 10g hh có 4g Fe và 6gCu

vì còn 6,64 KL chưa phản ứng => khối lượng KL pứ 3,36g=> sắt còn dư

mol Fe phản ứng =3,36 : 56 = 0,06 mol

H2SO4 đặc nóng => sản phẩm là SO2

dùng bảo toàn e hoặc viết pt ra => mol H2SO4 phản ứng 0,12 mol

Muối là FeSO4 => m= 9,12g

Nếu khối lượng KL không phản ứng là 5,64 => khối lượng KL phản ứng = 10 - 5,64 = 4,36g > khối lượng Fe

=> Cu đã phản ứng và khối lượng Cu phản ứng là 0,36g
 
Last edited by a moderator:
K

ken_crazy

Đưa rõ thế này thì làm kiểu xét điện cực
mFe=4 gam
m KL dư = 6,64>6 gam nên Fe phản ứng ko hết , Cu chưa phản ứng dc
Đề ko cho khí Y nên chọn 1 khí hay ra SO2 để làm
Fe - 2e --> Fe2+
0,06-0,12-0,06
S+6+ 2e = S+4
0,06-0,12-0,06
dùng bán phản ứng :
2H2S04 + 2e = SO42- + SO2 + 2H20
0,12------0,12---0,06-----0,06
a/Chọn C
b/A
* Nếu là 5,64 nghĩa là Fe phản ứng hết, Cu phản ứng 1 phần,Cu còn dư nên
Fe-> Fe2+
Cu-> Cu2+
tính tương tự như trên bằng cách bảo toàn e
 
H

hauduc93

Fe chiếm 40% => trong 10g hh có 4g Fe và 6gCu

vì còn 6,64 KL chưa phản ứng => khối lượng KL pứ 3,36g=> sắt còn dư

mol Fe phản ứng =3,36 : 56 = 0,06 mol

H2SO4 đặc nóng => sản phẩm là SO2

dùng bảo toàn e hoặc viết pt ra => mol H2SO4 phản ứng 0,12 mol

Muối là Fe2(SO4)3 có số mol = 0,03 => m= 12g

Nếu khối lượng KL không phản ứng là 5,64 => khối lượng KL phản ứng = 10 - 5,64 = 4,36g > khối lượng Fe

=> Cu đã phản ứng và khối lượng Cu phản ứng là 0,36g

bạn sem lại đ/s sem có đúng ko?vì nFe=0,06 thì nSO2=0,06mol
mà 4H+ +SO42- ---> SO2+2H2O
từ đó ta đc nH2SO4=1/2nH+=0,12 mol
còn tính kl muối hình như ko đc bảo toàn nt Fe vì có cả Fe(trong Fe2(SO4)3) tạo muối mà
 
L

levanbinh16

bạn sem lại đ/s sem có đúng ko?vì nFe=0,06 thì nSO2=0,06mol
mà 4H+ +SO42- ---> SO2+2H2O
từ đó ta đc nH2SO4=1/2nH+=0,12 mol
còn tính kl muối hình như ko đc bảo toàn nt Fe vì có cả Fe(trong Fe2(SO4)3) tạo muối mà

ừ nhầm cái muối.... mình sửa rồi ^^!.............................................
 
D

dexter92

Fe và Cu sao xác định được cái nào PU trước?? Tớ tưởng phải chia trường hợp
Với muối thì mới biết được cái nào PU trước phải k?
 
V

viquelinh

Fe là kim loại hoạt động hoá học mạnh hơn Cu nên nó phản ứng trước.Bao giờ Fe hết Cu mới được vào cuộc
 
N

ntl1995

1 bai nua ne`... dun nong m gam chat huu co Y co chua C, H, O vs 100 ml dd NaOH 2M den khi phan ung xay ra hoan toan . de trung hoa vua het luong NaOH du can 40 ml dd HCl 1M.lam bay hoi can than dd sau khi trung hoa thu dc 7.36g hon hop 2 ancol don chua vs 15.14g hh cua 2 muoi khan trong do 1 muoi cua ãit huu co. viet ctct cua Y .bit ct mach ko phan nhanh
 
T

takashiku

este tạo bởi axit 2 chức và ancol đơn !
n NaOH td Y = 0.16
số mol este = số mol axit = 0.16 : 2 = 0.08
mNaCl = 0.04 *(23 + 35.5 ) = 2.34 g
=> m muối của axit hco = 15.14 - 2.34 =12.8
M muối của axit hc = 12.8 : 0.08 = 160
=> axit đó là C2H2 ( COOH)2
M tb của ancol = 46 => 2 ancol là CH3OH và C3H7OH

CTCT : CH3-OCO-CH=CH-COOC3H7
 
H

hauduc93

Hỗn hợp X gồm Cu và Fe ,trong đó Fe chiếm 46,67 % theo khối lượng . Hoà tan 12 g X vào dung dịch HNO3, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,8 gam kim loại chưa tan và dung dịch Y .Cô cạn dung dịch Y thì thu được m gam muối khan .Tính giá trị của m ?
A. 22,7 gam B. 24,8 gam C. 25,6 gam D. 27,9 gam
Viết cho mình thứ tự pư của dạng này có đc ko???
 
C

canhdong_binhyen

Hỗn hợp X gồm Cu và Fe ,trong đó Fe chiếm 46,67 % theo khối lượng . Hoà tan 12 g X vào dung dịch HNO3, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,8 gam kim loại chưa tan và dung dịch Y .Cô cạn dung dịch Y thì thu được m gam muối khan .Tính giá trị của m ?
A. 22,7 gam B. 24,8 gam C. 25,6 gam D. 27,9 gam
Viết cho mình thứ tự pư của dạng này có đc ko???
mFe=[TEX]\frac{46,67.12}{100}=5,6g[/TEX]=>nFe=0,1
lượng kl pư= 7,2=>mCu pư=1,6g=>nCu=0,025
do kl còn dư nên chỉ lên muối [TEX]Fe^{2+}[/TEX]
=>=muối=m [TEX]Fe(NO3)_2[/TEX]+m [TEX]Cu(NO3)_2[/TEX]=0,1.180+0,025.188=22,7g=>A
 
Top Bottom