[Hoá 12]bài tập

Thảo luận trong 'Cacbohiđrat' bắt đầu bởi saobang910, 21 Tháng tám 2012.

Lượt xem: 9,439

 1. saobang910

  saobang910 Guest

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  31.Cd11Câu 58: Có một số nhận xét về cacbohiđrat như sau: (1) Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có thể bị thuỷ phân. (2) Glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều tác dụng được với Cu(OH)2 và có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. (3) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân cấu tạo của nhau. (4) Phân tử xenlulozơ được cấu tạo bởi nhiều gốc β-glucozơ. (5) Thuỷ phân tinh bột trong môi trường axit sinh ra fructozơ. Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là
  A.2. B. 4. C. 3. D. 5.
  32.10cd Câu 46: Cặp chất nào sau đây không phải là đồng phân của nhau?
  A. Ancol etylic và đimetyl ete. B. Saccarozơ và xenlulozơ. C. Glucozơ và fructozơ. D. 2-metylpropan-1-ol và butan-2-ol.
  33.09cd Câu 27: Thể tích của dung dịch axit nitric 63% (D = 1,4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất được 59,4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là
  A.42,34 lít. B. 42,86 lít. C. 34,29 lít. D. 53,57 lít.
  34.CD08Câu 19: Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (hiệu suất PƯ theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là
  A.26,73. B. 33,00. C. 25,46. D. 29,70.
  35.CD08Câu 22: Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, mantozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là
  A.3. B. 4. C. 2. D. 5.
  36.10b Câu 60: Chất X có các đặc điểm sau: phân tử có nhiều nhóm -OH, có vị ngọt, hoà tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, phân tử có liên kết glicozit, làm mất màu nước brom. Chất X là
  A.xenlulozơ. B. mantozơ. C. glucozơ . D. s accarozơ.
  37.09b Câu 31: Cho một số tính chất: có dạng sợi (1); tan trong nước (2); tan trong nước Svayde (3); phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của xenlulozơ là:
  A. (2), (3), (4) và (5). B. (3), (4), (5) và (6). C. (1), (2), (3) và (4). D. (1), (3), (4) và (6).
  38.08b Câu 25: Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng là 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89,1 kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20 %)
  A. 55 lít. B. 81 lít. C. 49 lít. D. 70 lít.
  39.07b Câu 13: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc,nóng. Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của m là (cho H = 1, C =12, N = 14, O = 16)
  A. 42 kg. B. 10 kg. C. 30 kg. D. 21 kg
   
 2. dhbk2013

  dhbk2013 Guest

  31.Cd11Câu 58: Có một số nhận xét về cacbohiđrat như sau: (1) Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có thể bị thuỷ phân. (2) Glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều tác dụng được với Cu(OH)2 và có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. (3) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân cấu tạo của nhau. (4) Phân tử xenlulozơ được cấu tạo bởi nhiều gốc β-glucozơ. (5) Thuỷ phân tinh bột trong môi trường axit sinh ra fructozơ. Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là
  A.2. B. 4. C. 3. D. 5.

  => C bao gồm : (1), (3), (4) .Ở nhận định (2) tuy 3 chất đó đều tác dụng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường nhưng trong 3 chất đó thì chỉ có 2 chất có khả năng tham gia pứ tráng bạc mà thôi ( Glucozơ và Fructozơ )


  32.10cd Câu 46: Cặp chất nào sau đây không phải là đồng phân của nhau?
  A. Ancol etylic và đimetyl ete. B. Saccarozơ và xenlulozơ. C. Glucozơ và fructozơ. D. 2-metylpropan-1-ol và butan-2-ol.

  => B . vì saccarozơ : C12H22O11 còn xenlulozơ : (C6H10O5)n

  33.09cd Câu 27: Thể tích của dung dịch axit nitric 63% (D = 1,4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất được 59,4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là
  A.42,34 lít. B. 42,86 lít. C. 34,29 lít. D. 53,57 lít.

  => D

  34.CD08Câu 19: Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (hiệu suất PƯ theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là
  A.26,73. B. 33,00. C. 25,46. D. 29,70.

  => A

  35.CD08Câu 22: Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, mantozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là
  A.3. B. 4. C. 2. D. 5.

  => C . Đó là glucozơ và mantozơ

  36.10b Câu 60: Chất X có các đặc điểm sau: phân tử có nhiều nhóm -OH, có vị ngọt, hoà tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, phân tử có liên kết glicozit, làm mất màu nước brom. Chất X là
  A.xenlulozơ. B. mantozơ. C. glucozơ . D. s accarozơ.

  => C. glucozơ

  37.09b Câu 31: Cho một số tính chất: có dạng sợi (1); tan trong nước (2); tan trong nước Svayde (3); phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của xenlulozơ là:
  A. (2), (3), (4) và (5). B. (3), (4), (5) và (6). C. (1), (2), (3) và (4). D. (1), (3), (4) và (6).

  => D . Mấy câu kiểu này thì tốt nhất ta nên dùng pp loại trừ để làm

  38.08b Câu 25: Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng là 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89,1 kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20 %)
  A. 55 lít. B. 81 lít. C. 49 lít. D. 70 lít.

  => D

  39.07b Câu 13: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc,nóng. Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của m là (cho H = 1, C =12, N = 14, O = 16)
  A. 42 kg. B. 10 kg. C. 30 kg. D. 21 kg

  => D

  Các câu bài tập mình chỉ đưa đáp án thôi ! còn chi tiết xin liên hệ dhbk2013 nha !!:):);)
   
  Last edited by a moderator: 22 Tháng tám 2012
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY