[Hóa 12]bài tập vô cơ

B

bcm9x

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thêm KOH vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,02 mol HCl, 0,01 mol NiCl2 và 0,01 mol CrCl3. Số
mol NaOH tối thiểu đã dùng để kết tủa thu được là nhỏ nhất và lớn nhất lần lượt là:
A. 0,05 mol và 0,06 mol. B. 0,07 mol và 0,08 mol.

X là một kim loại. Hòa tan hết 3,24 gam X trong 100 ml dung dịch NaOH 1,5M, thu được 4,032
lít H2 (đktc) và dung dịch D. X là:
A. Zn. B. Al. C. Cr. D.K.
 
Last edited by a moderator:
N

nach_rat_hoi

Câu 1:
KOH sẽ phản ứng với HCl theo tỉ lệ 1:1
KOH phản ứng với NiCl2 theo tỉ lệ 2:1
vậy tổng số mol KOH phản ứng với HCl và NiCl2 là : 0,04 mol.

Để kết tủa lớn nhất nghĩa là khi KOH phản ứng với CrCl3 tạo ra kết tủa và kết tủa không bị tan. Vậy tỉ lệ KOH tác dụng với CrCl3 vừa đủ là: 3:1.
=>vậy mol KỌH tác dụng với hỗn hợp trên tạo ra kết tủa lớn nhất là 0.07 mol, đề bài bạn viết ngược nhé! . nhìn vào đáp án => B.

Câu 2:
Nhìn đáp án => B hoặc D, vì các chất khác không tác dụng với NaOH
Có Al tác dụng với dd NaOH, K tác dụng với nước trong dung dịch NaOH nghĩa là td với dung dịch NaOH
Với Al: 2Al+2H2O+2NaOH----->2NaAlO2+3H2
mol Al=0,12 mol, mol NaOH= 0,15 mol. vậy NaOH dư. => mol H2=0,18 mol = đề bài ra.

Vậy kim loại ở đây là Al.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom