[Hóa 12]bai tap ve m` sat

M

my_name_xicalo

K

kkdc06

khí X là so2
FeS2 - 15e--->Fe(3+) + 2S(+6)

FeS - 9e--->Fe(3+) + S(+6)
S(+6) +2e --> S+4
bảo toàn e tìm số mol SO2 rồi bạn cho so2+kmno4.....
hướng làm là thế có gì check giúp tớ
 
Top Bottom