[Hóa 12]BÀI TẬP VỀ Fe

N

nhungdieuhanhphuc_sethuocvetoi

Zz...zZ

Giải tỉ khối :
CO2=x mol, CO=y mol
ta có:
x + y= 0.5
44x +28y=20.4.2.0.5=20.4
=>x=0.4 ==> y= 0.1


CO + O -> CO2
0.4....0.4....0.4

m= 64+ 0.4x16 =70.4(g)

 
Top Bottom