[Hoá 12] bài tập tổng hợp

T

trangthanh993

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Một đọan mạch xenlulozo có khối lượng là 48.6mg. Hỏi đọan mạch đó gồm bao nhiêu macxish glucozo?
2. Thủy phân 0.3 mol tinh bôt cần 150ml H2O. Tính giá trị của n?
3. Cho 34.2 g hh saccarozo có lẫn mantozo tác dụng hòan toàn AgNO3/NH3 thu được 0.216g Ag.Tìm độ tinh khiết của saccarozo
Mình cần gấp !!
 
T

trangthanh993

sao không ai giải giúp mình với vậy ??? Mình cần gấp lắm
bai hai ra 4500 dung khong?
 
N

no.one

1. Một đọan mạch xenlulozo có khối lượng là 48.6mg. Hỏi đọan mạch đó gồm bao nhiêu macxish glucozo?
2. Thủy phân 0.3 mol tinh bôt cần 150ml H2O. Tính giá trị của n?
3. Cho 34.2 g hh saccarozo có lẫn mantozo tác dụng hòan toàn AgNO3/NH3 thu được 0.216g Ag.Tìm độ tinh khiết của saccarozo
1. só mắt xích =[TEX]\frac{48,6.10^{-3}}{162.1,66.10^{-4}}=[/TEX]

2.(C6H10O5)n+n H2O--->(C6H12O6)n
0,3 -------------> [TEX]\frac{0,3}{n}[/TEX]= đề bài thiếu Cm H2O rồi bạn :|

3.% mantozo=[TEX]\frac{0,126.342}{216.34,2}.100=1%[/TEX]
-->độ tinh kiết của sac là 99%
 
O

o.0l0_o

1. só mắt xích =[TEX]\frac{48,6.10^{-3}}{162.1,66.10^{-4}}=[/TEX]

2.(C6H10O5)n+n H2O--->(C6H12O6)n
0,3 -------------> [TEX]\frac{0,3}{n}[/TEX]= đề bài thiếu Cm H2O rồi bạn :|

3.% mantozo=[TEX]\frac{0,126.342}{216.34,2}.100=1%[/TEX]
-->độ tinh kiết của sac là 99%

câu 3 tại sao lại có 216 cái này là ở đâu vậy , :) phiền giải đáp dùm tớ :|
 
L

lylykute20

[TEX][/TEX]
1. Một đọan mạch xenlulozo có khối lượng là 48.6mg. Hỏi đọan mạch đó gồm bao nhiêu macxish glucozo?
2. Thủy phân 0.3 mol tinh bôt cần 150ml H2O. Tính giá trị của n?
3. Cho 34.2 g hh saccarozo có lẫn mantozo tác dụng hòan toàn AgNO3/NH3 thu được 0.216g Ag.Tìm độ tinh khiết của saccarozo
Mình cần gấp !!

{n}_{số mol glucozo }={n}_{số mol mắc xích}
ta có {n}_{glu} = 0.3.
\Rightarrow Số mắc xích glu =0.3*{6.02*10}^{23}={1.806*10}^{23}
2/ {C}_{6}{H}_{10}{O}_{5}n+n{H}_{2}o \rightarrow n{C}_{6}{H}_{12}{O}_{6}


0.3\rightarrow \frac{0.3}{n}
\Rightarrow 0.15= \frac{0.3}{n}\Rightarrow n=2 ( số mol của {H}_{2}O tỉ lệ với thể tích )
{n}_{hh}=0.1
{n}_{ag}={2*10}^{-3}\Rightarrow {n}_{mantozo}={10}^{-3}\Rightarrow {n}_{sâcrozo}=0.1-{10}^{-3}=0.099\Rightarrow {m}_{tinh khiết}=33.858
độ tinh khiết =33.858/34.2=0.99 => 99%
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom