[hoa 12] bai tap kho nho cac ban giup do

E

elizabet111

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

nung m g hỗn hợp gồm 2 muối cacbonat trung tính hóa trị 2 ,sau một thời gian thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và hỗn hợp rắn Y. cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu được thêm 3,36 lit CO2(dktc).phần dung dịch đem cô cạn thu được 32,5 g muối khan.m=?:)>-
 
C

chemistry97

xem dùm tớ nhá
ta có M trung bình là khối lượng phân tử trung bình của 2 kim loại.
nM = nCO3 2-= (3,36:22,4)x2= 0,3(mol)
=>nM(MCl2)=32,5 : (M+71)=0,3=>M= 112:3
=> m= 0,3x( 112:3 + 12 + 48 ) = 29,2(g)
 
Top Bottom