[Hóa 12] bài tập hóa vô cơ

M

meo_1_ria

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cho 61,2 hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng , đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 lit NO (sản phẩm khư duy nhất , đktc) , dung dịch Y và 2,4 gam kim loại .Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan.Giá trị của m là:
A.137,1 B.151,5 C.97,5 D.108,9
 
Last edited by a moderator:
S

sam_chuoi

Umbala

$$ gọi x,y là số mol Fe3O4 và Cu. Do dư KL nên cuối cùng ra Fe 2+, Cu từ 0 lên 2+, N+5 xuống N+2. Số mol NO là 0,15 mol. Dùng bảo toàn e ta có hệ 232x+64y=58,8 và 2y=2x+0,45. Giải hệ ra x=0,15 và y=0,375. Suy ra m muối =97,5 g. Vậy đáp án C đúng.
 
P

phamthimai146

Gọi a, b là số mol Fe3O4 và Cu phản ứng: 232a + 64b = 61,2 - 2,4 = 58,8
Vì dư kim loại ==> có Fe2+
Cu - 2e ----> Cu2+
b-----2b---------b
Fe3O4 + 2e ---> 3 Fe2+
a----------2a--------3a
N5+ + 3e ----> NO
---------0,45------0,15
Bảo toàn mol e : 2b = 2a + 0,45
===> a = 0,15 và b = 0,375
khối lượng muối = 180*0,15 + 188*0,375 = 97,5 ==> câu C
 
Top Bottom