[Hóa 12] Bài tập Fe

N

ngoccuong.nhs

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/ Đốt cháy hh gồm 1,92g Mg và 4.48g Fe với hh khí X gờm Cl2 và O2, sp ứ chỉ thu đc hh y gồm các oxit và các muối clorua( ko còn khí dư). Hòa tanY bằng một lượng vừa đủ 0.24 mol HCL, thu đc dd Z. Cho AgNO3 dư vào Z, thu đc 56.69g kết tủa. %V CL2 trong hh X là:
A.51.72% B.76.7% C. 53.85% D.56.36%
2/ Đốt cháy 37.23g hh gồm Mg, Fe và Al tỉ lệ mol Mg: Fe: Al=1 : 3 :1 với hh khí X gồm Cl2 và O2, sau phản ứng chi thu đc hh Y gồm các oxit và các muối clorua( ko còn khí dư). Hòa tan Y bằng một lượng vừa đủ 1.92 mol HCL, thu đc dd Z. Cho AgNO3 dư vào Z, thu đc 333.01g kết tủa. Tỉ khối hh X so với khí nitơ là:
A.1,3608 B. 1,4025 C. 1.5068 D. 1.2864
Cho Fe phản ứng vừa hết với H2SO4 thu đc khí A và 8.28g muối. Biết rằng số mol Fe bằng 37.5% số mol h2So4. Khối lượng Fe phản ứng là:
Đáp án là 2.52g
 
M

minhmlml

1/ Đốt cháy hh gồm 1,92g Mg và 4.48g Fe với hh khí X gờm Cl2 và O2, sp ứ chỉ thu đc hh y gồm các oxit và các muối clorua( ko còn khí dư). Hòa tanY bằng một lượng vừa đủ 0.24 mol HCL, thu đc dd Z. Cho AgNO3 dư vào Z, thu đc 56.69g kết tủa. %V CL2 trong hh X là:
A.51.72% B.76.7% C. 53.85% D.56.36%
________________________
nhận xét: dung dịch Z gồm: x mol Fe3+, y mol Fe2+, 0,08 mol Mg2+, z mol Cl-
kết tủa thu được là: z mol AgCl và y mol Ag ( Fe2+ +Ag+ --> Ag+ Fe3+)
bảo toàn nto Fe==> x+y=0,08
m kết tủa=108y + 143,5z=56,69
bảo toàn điện tích dung dịch Z==> 3x+2y-z=-0,16
giải hệ pt 3 ẩn==>z=nCl=0,38 mol
==>nCl2=(nCl-nHCl)/2=0,07(bảo toàn nto Cl)
O2- + 2H+ ---> H2O==>nO=0,12==>nO2=0,06
===> % V Cl2=0,07/(0,06+0,07)=53,85%==>C
 
  • Like
Reactions: Thu Hà Lê Lợi
N

nguyenminhnguyet24081809@gmail.com

1.
Z(Fe2+,Fe3+,Mg2+,Cl-)+AgNo3--->Ag,AgCl
Fe2+=x ;Fe3+=y --->x+y=0,08(1) va Cl- =2x+3y+2*0,08=n AgCl va nAg=nFe2+=x
--->108x+(2x+3y+2*0,08)*143,5=56,69(2)
giai he 1va 2--->x=0,02; y=0,06---.nCl-(trong Z)=0,38 ma nCl-(Z)=2nCl2(X)+nCl-(HCl)
-->nCl2=0,5*(0,38-0,24)=0,07mol. nO(X)=nO(H2O)=0,5nHCl=0,12
--O2=0,06 va nCl2=0,07-->%=53,85
2.tuong tu tim dc nCl2=0,11 va nO2=0,96-->D
3.tao 2 muoi FeSO4=x, Fe2(SO4)3=y co 152x+400y=8,28(1)
n e nhuong=2x+6y; S+6 +2e-->SO2;--->nSO2=x+3y
DLBtNT S: x+3y+x+3y=2x+6y=nH2SO4(pu)
--->x+2y(=nFe)=0,375*(2x+6y) (2)
giai he 1 va 2--->x=y=0,015--->mFe=(0,015+0,015*2)*56=2,52g
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom