[Hóa 12]3 câu sắt hay

Thảo luận trong 'Fe và một số kim loại quan trọng (crom, đồng...)' bắt đầu bởi whiterarakawa2010, 19 Tháng tám 2012.

Lượt xem: 1,491

 1. [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  1/ Để m gam phôi sắt ngoài ko khí sau 1 thời gian Fe bị oxh thu hh X gồm 4 chất rắn có kl 27,2 gam. Hòa tan vừa hết X trong 300ml dd HCl aM thu 0,15 mol H2 và dd Y. Cho tiếp dd HNO3 tới dư vào dd Y thu dd Z chứa FeCl3, Fe(NO3)3, HNO3 dư và 0,1 mol khí NO thoát ra. Giá trị của a là: ( ko hiểu sao đ/a là C)
  A1M B2M C3M D4M
  2/ Cho 10,32 gam hh Cu, Ag td vs 160 ml dd Y gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M thu được khí NO duy nhất và dd Z chứa m gam chất tan. m=?
  A/ 20,36 B/ 18,75 C/ 22,96 D/ 23,06
  3/ Hòa tan hoàn toàn M gam Fe trong dd HNO3 thấy 0,3 mol khí NO2 thoát ra, nhỏ tiếp dd HCl vừa đủ vào lại thấy có 0,02 mol khí NO duy nhất bay ra. Cô cạn dd sau pư thu được chất rắn có KL là:
  A/ 24,27 B/ 26,92 C/19,5 D/ 29,64
  Các pan tham gia giải thì giải chi tiết dùm nhé.
   
 2. black.cat

  black.cat Guest

  1.

  Coi như ban đầu có [TEX]Fe[/TEX] và [TEX]O[/TEX], [TEX]Fe[/TEX] ban đầu đến cuối cùng đều về [TEX]Fe^{3+}[/TEX]
  [TEX]56x +16y=27,2 \ \ ^{(1)}[/TEX]
  [TEX]Fe \to Fe^{3+} \ \ + 3e[/TEX]
  [TEX]x \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 3x[/TEX]
  [TEX]O + 2e \to O^{2-}[/TEX]
  [TEX]y \ \ 2y[/TEX]
  [TEX]2HCl + 2e \to H_2 \uparrow +2Cl^- \ \ ^{(a)}[/TEX]
  [TEX] \ \0,3 \ \ 0,3 \ \ \ \ 0,15[/TEX]
  [TEX]N^{+5} +3e \to N^{+2}[/TEX]
  [TEX]\ \ \ \ \ \ 0,3 \ \ \ \ 0,1[/TEX]
  Theo đl bảo toàn e:
  [TEX]3x-2y=0,3+0,3=0,6 \ \ ^{(2)}[/TEX]
  Từ [TEX]^{(1)}[/TEX] và [TEX]^{(2)}[/TEX] được [TEX]x=0,4; \ \ y=0,3[/TEX]

  Hỗn hợp X gồm 4 chất rắn là [TEX]Fe, FeO,Fe_2O_3,Fe_3O_4[/TEX]
  Ta xem như tách [TEX]Fe_3O_4[/TEX] ra thành hai phần là [TEX]FeO[/TEX] và [TEX]Fe_2O_3[/TEX], xem như X chỉ gồm 3 chất rắn là [TEX]Fe, FeO,Fe_2O_3[/TEX]
  [TEX]Fe+ 2HCl \to FeCl_2 +H_2 \uparrow[/TEX]
  [TEX]^nH_2= 0,15 \Rightarrow \ \ ^nFe=0,15 mol, \ \ ^mFe=8,4g[/TEX]
  Đặt [TEX]^nFeO=x, \ \ ^nFe_2O_3=y[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow\left\{ \begin{array}{l} x+2y=0,4-0,15 \\ 72x+160y=27,2-8,4 \end{array} \right[/TEX]
  [TEX]\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x=0,15 \\ y=0,05 \end{array} \right[/TEX]
  [TEX]FeO+2HCl \to FeCl_2 +H_2O \ \ ^{(b)}[/TEX]
  [TEX]0,15 \ \ 0,3[/TEX]
  [TEX]Fe_2O_3 +6HCl \to 2FeCl_3 + 3H_2O \ \ ^{(c)}[/TEX]
  [TEX]0,05 \ \ \ \ \ \ 0,3[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow \ \ ^nHCl= 0,3 \ \ ^{(a)} + 0,3 \ \ ^{(b)} + 0,3 \ \ ^{(c)} = 0,9[/TEX]
  [TEX]C_M= \frac{n}{V}=\frac{0,9}{0,3}=3M[/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 19 Tháng tám 2012
 3. anhsao3200

  anhsao3200 Guest

  $n_{HNO_3}=0,16; n_{H_2SO_4}=0,08$ => $\Sigma n_{H^+}=0,32$mol
  Cu ---> Cu(2+) + 2e
  Ag ---> Ag+ + e
  4H+ + NO3- + 3e ---> NO + 2H2O
  0,32-->0,08-->0,24mol
  Ta có: $n_{NO_3^-}$ không pư = 0,16-0,08 = 0,08mol
  => m = $m_{Cu}+m_{Ag}+m_{SO_4^{2-}}+m_{NO_3^-}$không pư = 10,32+0,08.96+0,08.62 = 22,96 gam.
  Fe ---> Fe(+3) + 3e
  1e + 2H+ NO3- ---> NO2 + H2O (1)
  0,3<-0,6<-----------0,3mol
  3e + 4H+ NO3- ---> NO + 2H2O (2)
  0,06<-0,08<--------0,02mol
  Bảo toàn e: $3n_{Fe}=0,3+0,06=0,36$ => $n_{Fe}=0,12$mol
  Theo (1): $n_{HNO_3}$ban đầu=0,6mol
  Bảo toàn N: $n_{NO_3^-}$trong muối=0,6-0,3-0,02=0,28mol
  Theo (2): $n_{HCl}=0,08=n_{Cl^-}$trong muối
  => Khối lượng chất rắn = 0,12.56 + 0,28.62 + 0,08.35,5 = 26,92 gam.
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY