Hóa 11 Hoá 11

The Ris

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
20 Tháng bảy 2020
855
1,258
141
18
Thái Bình
THPT Thái NInh
Gọi số mol của [imath]NO[/imath] và [imath]N_2O[/imath] lần lượt là a và b mol ta có :
[imath]a + b = 0,4[/imath]
Ta lại có :
[imath]30a + 44b = m_{khí} = 0,4.2.16,5 = 13,2[/imath]
Giải hệ phương trình ta được :
[imath]a = 11/35[/imath] mol, và [imath]b = 3/35[/imath] mol (Bạn xem lại đề nha)
BT(e) ta có : [imath]3nAl = 3nNO + 8nN_2O = 57/35[/imath]
[imath]\to nAl = 19/35 \to mAl=14,657[/imath] gam

Chúc bạn học tốt
Tham khảo thêm kiến thức về Nhôm tại đây
 

thuyduongne113

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
26 Tháng tám 2021
1,361
1,650
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
Cho m gam Al pứ hết vs dd HNO3 thu đc 8,96l đktc hh khí No và N2o có tỉ khối so vs H2 = 16,5. Không còn sp khử nào khác .Tính m
YeraĐặt x,y là mol NO và [imath]N_2O[/imath], ta có:
x + y= 0,4
30x + 44y= 2.16,5.0,4
=> x và y
BT e, ta có: 3[imath]n_{Al}[/imath]= 3[imath]n_{NO}[/imath] + 8[imath]n_{N_2O}[/imath]
=> [imath]n_{Al}[/imath]
Bài này hơi lẻ nên mình không tính ra số nhé mình chỉ hướng dẫn cách làm thôi nha ^ ^
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nhé ^ ^
Bạn có thể tham khảo BT tương tư tại đây: BT
 

Isla Chemistry

Cựu Trợ lí Admin | Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
3 Tháng mười hai 2018
2,270
3,903
516
21
Hà Nội
Hà Nội
$\color{Red}{\fbox{ハノイ建築大学}}$
Cho m gam Al pứ hết vs dd HNO3 thu đc 8,96l đktc hh khí No và N2o có tỉ khối so vs H2 = 16,5. Không còn sp khử nào khác .Tính m
YeraĐề tỉ khối so với H2 cho = 16,75 thì số sẽ hợp lí nhé
Nếu đặt x và y là nNO và nN2O thì x+y=0,4 (1) và x/y = (44-d)/(d-30) ->(d-30)x - (44-d)y = 0
dX/H2 = 16,75 -> dX = 16,75.2 = 33,5 -> 3,5x - 10,5y = 0 (2)
(1)(2) -> x = 0,3; y = 0,1
Từ đó bảo toàn e có mAl = [(3nNO + 8nN2O)/3].27 = 15,3 (g)
 
Top Bottom