Hóa hóa 11

Xuân Long

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng ba 2017
684
631
149
21
Nam Định
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho 15,6 g hỗn hợp X gồm Fe và FeO tác dụng với dd H2SO4 loãng dư. dd sau phản ứng chứa axit dư và 38 g muối.

a, tính % khối lượng mỗi chất trong X và khối lượng H
2SO4 phản ứng.

b, Nhỏ từ từ dd KMnO
4 0,1 M vào dd sau phản ứng trên thấy bị mất màu. Viết phương trình phản ứng và tính thể tích dd KMnO4 tối đa tham gia phản ứng. =))
 

bienxanh20

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
902
1,297
299
a.Fe + H2SO4 ---> FeSO4 + H2
x...........................x
FeO + H2SO4 ---> FeSO4 + H2O
y................................y
56x+ 72y= 15,6
x+y=0,25
x=0,15 y= 0,1
=> mFe => %mFe
=> mFeO => %mFeO
=> mH2SO4 p/ứ
b. 8H2SO4 + 2KMnO4 +10 FeSO4 --->5 Fe2(SO4)3 +8 H2O +2 MnSO4 + K2SO4
n FeSO4 = 0,25mol
=> n KMnO4 max =
=> V=
 
Top Bottom