[Hóa 11] Nitơ

thiên trang st

Học sinh
Thành viên
28 Tháng chín 2017
31
13
21
21
Nam Định

tiểu thiên sứ

Cựu TMod Hóa
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
2,335
4,739
584
Nghệ An
.
Trong công nghiệp, khí NH3 được điều chế từ khí N2 có trong không khí và H2 dư. Từ 560(l) không khí (đktc) có thể điều chế được bao nhiêu g NH3. Biết hiệu suất phản ứng là 25%
A. 340
B. 680
C. 170
D. 85
N2+ 3H2----------> 2NH3
trong 560 l kk có :
560*80%= 448 lít khí N2
H% =25%
=> V N2 đã pư là 448/ 25%= 112 lít
=> nN2 =112/22,4 =5 mol
ta có: nNH3= 2nN2
=> nNH3 =10 mol
=> m NH3 =10*17 =170 g
=> chọn C: 170 g
 
  • Like
Reactions: thiên trang st

luctuthien@hocmai.com

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng chín 2017
202
148
84
19
Hà Tĩnh
n KK = 560/ 22,4 = 25
N2 chiếm 80% trg KK
=> n N2 = 25* 80/100 = 20
n N2 pứ = 20 * 25/100 = 5
N2 + 3H2 => 2NH3
theo pt : n NH3 = 2 n N2 = 10
=> m NH3 = 10 * 17 = 170
 
Top Bottom