[hóa 11] một bài trong đề kiểm tra 1 tiết

Thảo luận trong 'Hiđrocacbon thơm' bắt đầu bởi thanhnhan_1404, 8 Tháng tư 2009.

Lượt xem: 5,427

 1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Bạn đã biết nuôi "Heo đất" trên diễn đàn HOCMAI?


  các bạn trình bày rõ ràng một chút nha (đây là bài tự luận)


  Đốt cháy 0.39 g chất hữu cơ A hoặc B đều thu dược 1,32 g CO2. Tỉ khối hơi cảu A so với B bằng 3.
  a) Xác định công thức phân tử của A, B; biết chúng thuộc loại hiđrocacbon đã học.
  b) Viết công thức cấu tạo của A, B biết A tác dụng được với brom khi đun nóng có mặt bột sắt
   
 2. zero_flyer

  zero_flyer Guest

  [TEX]n_{CO_2}=n_{C}=0,03[/TEX]
  [TEX]n_H=m_H=0,39-0,03.12=0,03[/TEX]
  nên A, B đều là hợp chất có công thức đơn giản CH
  nên A là benzen và B là axetilen
   
 3. Đặt CTTQ của A và B là CxHy

  CxHy + (x + y/4) O2 ===> xCO2 + y/2 H2O


  [TEX]n_{CO_2} = \frac{1,32}{44} = 0,03 mol \to n_C = 0,03 mol[/TEX]

  [TEX]m_H = 0,39 - 0,03.12 = 0,03g \to n_H = 0,03 mol[/TEX]

  Ta có [TEX]\frac{n_C}{n_H} = \frac{x}{y} = \frac{0,03}{0,03} = 1[/TEX]

  Vậy A,B có CTTQ dạng là Cn1Hn1 và Cn2Hn2

  Do n1,n2 là số nguyên tử H nên n1,n2 phải chẵn. (1)


  Mặt khác
  [TEX]M_B = 3M_A \Rightarrow n_2 = 3n_1[/TEX]

  ==> n2 chia hết cho 3. (2)

  Từ (1)(2) suy ra n2 chia hết cho 6. Mà trong các hidrocacbon đã học thì có C6H6 là thoả mãn


  Vậy B là C6H6 ( benzen) và A là C2H2 (etin)


  b.
  [TEX]C_6H_6 + Br_2 \to C_6H_5Br + HBr[/TEX]
   
 4. ah bài hai thì suphu_of.. đã làm rồi tớgiups cậu bài 1 nhé
  Đặt công thức cần tìm là [TEX]C_xH_y[/TEX]
  ta có [TEX]n_C[/TEX]=0,03
  \Rightarrow[TEX]m_h[/TEX]=0,39-0,03*12=0,03(g)
  nen [TEX]m_h[/TEX]=0,03 mol
  [TEX]\frac{x}{y}[/TEX]=[TEX]\frac{n_c}{n_H}[/TEX]=[TEX]\frac{0,03}{0,03}[/TEX]=[TEX]\frac{1}{1}[/TEX]

  công thức thực nghiệm của A hoặc B là[TEX](CH)_n[/TEX] hay[TEX]C_nH_n[/TEX]
  lại có k=[TEX]\frac{2*n+2-n}{2}[/TEX]=[TEX]\frac{n+2}{2}[/TEX] giá trị hợp lí:k=2\Rightarrow(B) :[TEX]C_2H_2[/TEX]
  k=4\Rightarrown=6\Rightarrow(A):[TEX]C_6H_6[/TEX](do \[TEX]\frac{MA}{MB}[/TEX]=3
   
 5. hoangyen11b

  hoangyen11b Guest

  Đốt cháy 0.39 g chất hữu cơ A hoặc B đều thu dược 1,32 g CO2. Tỉ khối hơi cảu A so với B bằng 3.
  a) Xác định công thức phân tử của A, B; biết chúng thuộc loại hiđrocacbon đã học.
  b) Viết công thức cấu tạo của A, B biết A tác dụng được với brom khi đun nóng có mặt bột sắt
  ______________
  Giải nè:
  a) Do A, B thuộc hiỏcácban nên gọi công thức chung của A, B là CxHy
  CxHy + O2 -------------> x CO2 + y/2 H2O
  mol 0.03/x 0.03

  14x + y = 13x => x = y
  Mặt khác : d(A/ B) = 3
  nên A : C6H6 còn B: C2H2
  b)A: vòng benzen
  B axetilen
   

CHIA SẺ TRANG NÀY