[Hoá 11]Bài toán hỗn hợp ankađien và anken

T

thoahaiduong

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.Một hỗn hợp khí A có thể tích là 21,504lit(đktc)gồm 1 anken X và một ankađien Y chia thành 2 phần bằng nhau
Phần I: Đốt cháy hoàn toàn thu được 1,92 mol khí cacbonic. Xác định CTPT và CTCT của X, Y biết rằng X, Y đều đối xứng-gọi tên X, Y
Phần II: Cho tác dụnghoàn toàn vừa đủ với 134,2g Brom
.Tính phần trăm thể tích của X,Y trong hỗn hợp A.
. Viết PTPƯ trùng hợp X, Y.
. Viết PTPƯ của X, Y với HBr theo tỉ lệ mol 1:1.
. Viết PT điều chế X từ Y và ngược lại.
 
Last edited by a moderator:
T

tobzo

1.Một hỗn hợp khí A có thể tích là 21,504lit(đktc)gồm 1 anken X và một ankađien Y chia thành 2 phần bằng nhau
Phần I: Đốt cháy hoàn toàn thu được 1,92 mol khí cacbonic. Xác định CTPT và CTCT của X, Y biết rằng X, Y đều đối xứng-gọi tên X, Y
Phần II: Cho tác dụnghoàn toàn vừa đủ với 134,2g Brom
.Tính phần trăm thể tích của X,Y trong hỗn hợp A.
. Viết PTPƯ trùng hợp X, Y.
. Viết PTPƯ của X, Y với HBr theo tỉ lệ mol 1:1.
. Viết PT điều chế X từ Y và ngược lại.

Gọi CTPT của X là [TEX]C_nH_{2n}[/TEX] của Y là [TEX]C_mH_{2m-2}[/TEX]
Gọi số mol X ;Y trong mỗi phần là a ; b mol
Phần 1:
[TEX]C_nH_{2n} + (\frac{3n}{2})O_2 -----> nCO_2 + nH_2O[/TEX]
a mol.......................................an mol
[TEX]C_mH_{2m-2} + (\frac{3m-1}{2})O_2 -----> mCO_2 + (m-1)H_2O[/TEX]
b mol.......................................... bm mol
=> an + bm = 1,92
a + b = 0,96 => a = 0,96 - b
=> (0,96 - b)n + bm = 1,92 => m-n \leq 0 ( do \geq2) => m \leq n
=> an + bm \leq (a + b) n \leq1.92 => n\leq2 => n = 2
=> b(m-2) = 0 => m =2
Vậy X là [TEX]C_2H_4[/TEX] Y là [TEX]C_2H_2[/TEX]
Tìm đc X;Y rồi câu 2 mọi người vào làm tiếp nhé :D
 
Top Bottom