[Hoá 11] Bài tập hidrocacbon..

Thảo luận trong 'Hiđrocacbon không no' bắt đầu bởi nhim_love, 2 Tháng tư 2010.

Lượt xem: 5,768

 1. nhim_love

  nhim_love Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Bạn đã biết nuôi "Heo đất" trên diễn đàn HOCMAI?


  bài 1: đốt cháy hoàn toàn 112cm^3 một hidrocacbon A (chất khí . ở đktc) rồi dẫn sản phẩm lần lượt đi qua bình I chứa H2SO4 đậm đặc và bình II chứa KOH dư,người ta thấy khối lượng bình I tăng lên 0,18g và khối lượng bình II tăng lên 0,44g
  a, Có thể hoán đổi vị trí hai bình trên được không?
  b, Xác định công thức tính phân tử và suy ra khối lượng riêng của A?
  c, Làm thế nào để phân biệt riêng các lọ mất nhãn chứa A,Hidro,CO?


  Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hơi của hidrocacbon và khi Oxi dư thu được hỗn hợp khí và hơi. Làm lạnh hỗn hợp này , thể tích giảm 50%. Nếu cho hỗn hợp còn lại đi qua dung dịch KOH , thể tích giảm 83,3% số còn lại.
  a, Xác định công thức phân tử của hidrocacbon
  b, Tính %V của hidrocacbon và Oxi trong hỗn hợp X
  c, Viết ctct các đồng phân của X


  Bài 3: Phân tích định lượng hai chất hữu cơ A và B cho cùng kết quả : cứ 3 phần khối lượng cacbon thì có 0,5 phần khối lượng hidro và 4 phần khối lượng Oxi . Biết tỉ khối hơi của B bằng 3,1 và tỉ khối hơi của B so với A bằng 3. Xác định công thức phân tử của A và B.


  Bài 4: Một bình kín V=10lit có chứa 30,4 g oxi và hai hidrocacbon thuộc cùng một dãy đồng đẳng . Áp suất ban đầu là P1(0 độ C). Bật tia lửa điện , phản ứng xảy ra hoàn toàn . Cho sản phẩm cháy lần lượt qua bình một đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng NAOH dư thì thấy khối lượng bình một tăng 12,6g và bình 2 tăng 22g.
  a, Xác định dãy đồng đẳng của A,B
  b, Tính áp suất P1 và P2 sau phản ứng (136,5 độ C)
  c, Xác định công thức phân tử của A,B. Biết chúng đều ở đktc


  Bài 5: Hỗn hợp A gồm một hidro và một olefin ở 81,0 độ C, 1atm, tỉ lệ 1:1 về số mol. Đun nóng hỗn hợp A xúc tác Ni đc hỗn hợp B có tỷ khối so vơi hidro là 23,2, hiệu suất phản ứng là h%.
  a, Tìm CTPT của olefin và giá trị cụ thể của h
  b, Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp B ở 81,9 độ C , 1atm cho tất cả sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch H2SO4 98% . Sau phản ứng nồng độ axit là 0,6272%. Tính V


  Bài 6: Hỗn hợp X gồm 1 hidro , 1 ankin B, 1 anken A.
  Cho hỗn hợp X qua lượng dư AgNO3/NH3 thu được 1,61 g kết tủa . Hỗn hợp Y thoát ra có thể tích bằng 90% thể tích của hỗn hợp X ban đầu .
  Nung X với xúc tác thích hợp để phản ứng hidro hoá xảy ra hoàn toàn thì thu được hỗn hợp Z chỉ thu được hai khí có thể tích bằng 70% thể tích của X. Tỉ khối hơi của X so với hiỏ bằng 9 . Xác định thể tích X ở đktc và CTCT A,B biết rằng khi hợp nước A chỉ co một sản phẩm .


  Bài 7: Hỗn hợp A gồm 3 ankin X,Y,Z có tổng số mol là 0,05 mol. Số nguyên tử cacbon trong mỗi chất đều lớn hơn 2 . Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp A thu được 0,13 mol nước .Cho 0,05 mol hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3 0,12M trong NH3 dư thấy dùng hết 250ml dung dịch AgNO3 và thu được 4,55 g kết tủa . Xác định CTCT của X,Y,Z. Cho biết ankin có phân tử khối nhỏ nhất chiếm 40% số mol của hỗn hợp A.


  Bài 8: Đốt cháy hoàn toàn 4 g hidrocacbon A ở đktc (thể khí ) rồi cho sp? cháy hấp thụ vào 270ml dd CA(OH)2 1M thu được 25g kết tủa
  a, Tìm CTPT của A
  b, A tác dụng với Clo theo tỉ lệ 1:1 trong điều kiện thích hợp cho 1 dẫn xuất mônclo duy nhất . Trong đó clo chiếm 70,3% về khối lượng . Đọc tên đúng của A


  Bài 9 : Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ôlefin mach hở cùng dãy đồng đẳng . Hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào 1,8 lít dung dịch Ca(OH)2 0,005M thu được kết tủa và khối lượng dung dịch tăng 3,78 g . Cho tiếp Ba(OH)2 dư vào dung dịch , thu được kết tủa tổng cộng 2 lần là 18,85g, tỉ khối của X so với hidro nhỏ hơn 20
  Xác định dãy đồng đẳng của hidrocacbon trên và CTCT của chúng biết tỉ lệ mol các chất trong X là 2:3
   
  Last edited by a moderator: 2 Tháng tư 2010
 2. chém trước thế đã

  a. ko thể hoán đổi vị trí 2 bình.
  b.
  nH2O= 0,01 è nH+ = 0,02, nCO2 = 0,01, nA = 0,005 è C2H4
  Dùng Br2 phân biệt C2H4 hai cái còn lại dùng PbCl2
  PbCl2+ CO + H2O à Pb +2HCl +CO2.
  Đặt X là V sau pứ, nH2O = 0,5X, nCO2 = 0,4165X
  è nHC = 0,0835X è C5H12
  b.

  Đặt m là kl chất hữu cơ
  Ta có: nC: nH:nO = 3m/12 : 0,5m/1: 4m/16 = 0,25: 0,5:0,25 è A là CH2O, B là C3H6O2
   
 3. nhim_love

  nhim_love Guest

  bạn ơi thế ở bài 1 tại sao lại không thể hoán đổi vị trí hai bình trên
   

CHIA SẺ TRANG NÀY