[hóa 11] bài tập ankan

H

hyo_wannie_06

ô` cái nì ko bít em giải đúng ko mà hình như chữ "*****inh" là *****ing hả ?
nếu là zậy thì giải như sau :
C5H12 *****ing sẽ cho ra 2 sp là :CH4+C4H8 &C2H6+C3H6
TH1: dC4H8/CH4=3.5 (nhận)
TH2:dC3H6/C2H6=...(loại)
vậy 2 chất A&B là CH4,C4H8
nếu có ji` sai xót sửa giúp em :)
 
N

nguyenvanduc_901

không biết như vây` có đúng kok thâm khảo nha :D


*****inh tạo ra Ankan va` Anhken (.........v.....v.....) thường 2 cái kja gọi :
công thức Ankan la` [tex] C_xH_{2x+2} [/tex]

công thức Anhken la` [tex] C_yH_{2y} [/tex]

ta có hệ sau [tex] \left{\begin{x+y=5}\\{{\frac{14y}{14x+2}=3,5} [/tex]

giải ra x=1 y= 4 hay [tex] CH_4 ,C_4H_8[/tex]
 
V

vankhanh_2014_43

cách này nhanh hơn này:
A+B=MC5H12=72
A=3.5B
từ 2 pt trên ta tính dc:A=56,B=16
->A la C4H8 và B là CH4
 
Top Bottom