Hóa 10 Hoá 10

MP _^_^_

Học sinh mới
Thành viên
20 Tháng bảy 2018
31
13
6
Hưng Yên
THPT Tiên Lữ

MP _^_^_

Học sinh mới
Thành viên
20 Tháng bảy 2018
31
13
6
Hưng Yên
THPT Tiên Lữ
bạn nói rõ ra được không, nhận biết có nhiều loại lắm.
Vậy nên mk mới hỏi đây... Lúc đầu mk còn bị nhầm chất rắn là kết tủa, # vs dạng lỏng luôn cờ. Giờ làm bt thấy ngộ nên vác xác đi hỏi đêy!!!! :Tuzki12
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Zenclaus

Zenclaus

Học sinh mới
Thành viên
24 Tháng bảy 2018
10
9
6
Đắk Lắk
THPT
bạn nói rõ ra được không, nhận biết có nhiều loại lắm.
bạn tìm hiểu 1 số kim loại với gốc axit dễ kết tủa như Baso4....còn các chất khác thì thuộc loại chất tan
chất rắn thì là nhóm nguyên tố kim loại lỏng và khí thì thuộc nguyên tố phi kim.
bạn nên tham khảo các trang trên mạng để hiểu hơn nhé.
 
  • Like
Reactions: MP _^_^_

Zenclaus

Học sinh mới
Thành viên
24 Tháng bảy 2018
10
9
6
Đắk Lắk
THPT
Vậy nên mk mới hỏi đây... Lúc đầu mk còn bị nhầm chất rắn là kết tủa, # vs chất tan luôn cờ. Giờ làm bt thấy ngộ nên vác xác đi hỏi đêy!!!! :Tuzki12
Bazo:bazo của IA và Ca, Ba đều tan
Axit:HCl ,H2SO4,HNO3,H3PO4, đặc biệt là CH3COOH đều tan
Muối:
+Tất cả muối Nitrat (NO3-) ,axetat (CH3COO-) và amoni (NH4+) đều tan
+Tất cả muối clorua (Cl-) đều tan trừ PbCl2 và AgCl
+Tất cả muối sunfat (SO4 2-) đều tan trừ PbSO4, BaSO4. Cần lưu ý CaSO4 ít tan nhưng vẫn xem như tan tốt
+Tất cả muối Sunfua (S2-) đều không tan trừ IA, Ca,Ba và NH4+
mình thấy trên Tôi yêu hóa học nè bạn lên tham khảo đi còn nhiều lắm.
 

MP _^_^_

Học sinh mới
Thành viên
20 Tháng bảy 2018
31
13
6
Hưng Yên
THPT Tiên Lữ
Bazo:bazo của IA và Ca, Ba đều tan
Axit:HCl ,H2SO4,HNO3,H3PO4, đặc biệt là CH3COOH đều tan
Muối:
+Tất cả muối Nitrat (NO3-) ,axetat (CH3COO-) và amoni (NH4+) đều tan
+Tất cả muối clorua (Cl-) đều tan trừ PbCl2 và AgCl
+Tất cả muối sunfat (SO4 2-) đều tan trừ PbSO4, BaSO4. Cần lưu ý CaSO4 ít tan nhưng vẫn xem như tan tốt
+Tất cả muối Sunfua (S2-) đều không tan trừ IA, Ca,Ba và NH4+
mình thấy trên Tôi yêu hóa học nè bạn lên tham khảo đi còn nhiều lắm.
Thankssssss :D:D:D
 
Top Bottom