[Hóa 10]- Liên Kết Hóa học H2S

Y

yct_

trả lời cho quyetdaudaihoc2015

trong bài tập phần liên kết hóa học có bài thầy ngọc hỏi là chất nào sau đây có kiểu lai hóa
sp^3 chứ không phải sp. như vậy đáp án là H2S
 
Top Bottom